Controle NAFT

Controle NAFT

Een naadloos flexibel traject (NAFT) is er voor jongeren die omwille van pedagogische, juridische, sociale of persoonlijke redenen het onderwijs dreigen te verlaten. Meer informatie over zo’n traject vind je op https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/naft-naadloze-flexibele-trajecten

Tijdens het schooljaar 2018-2019 werkten verschillende stakeholders (jongeren, NAFT-begeleiders, leraren, CLB-medewerkers, pedagogisch begeleiders en vertegenwoordigers van het agentschap opgroeien, van het departement onderwijs en van de zorg- en onderwijsinspectie) aan een referentiekader NAFT-kwaliteit. Het kader definieert - aan de hand van kwaliteitsverwachtingen - wat nu juist een kwaliteitsvolle NAFT-werking is. Op 2 maart 2020 werd het kader officieel voorgesteld en ondertekenden vertegenwoordigers van de NAFT-sector, het agentschap opgroeien, zorginspectie, onderwijsinspectie en ministers Wouter Beke en Ben Weyts een engagementsverklaring. Voor de onderwijs- en zorginspectie betekent dit engagement het ontwikkelen van een NAFT-toetsingskader dat gebaseerd is op het referentiekader NAFT-kwaliteit. We werken hieraan in 2020 en houden je via onze website op de hoogte.

Hier vind je alvast het pdf bestandreferentiekader voor NAFT-kwaliteit (446 kB) en de pdf bestandpresentatie van 2 maart 2020 over het referentiekader NAFT-kwaliteit (2.15 MB).