GOK-controles

Onderzoek 2016-2017

Voor het gewoon secundair onderwijs liep in het schooljaar 2016-2017 de vijfde GOK-cyclus ten einde. Voor het buitengewoon basis- en secundair onderwijs ging het om de derde cyclus. De overheid verwacht dat scholen hun GOK-werking cyclisch vorm geven: scholen kiezen vanuit een beginsituatie-analyse voor doelen, ondernemen acties om deze te realiseren, evalueren of ze de doelen bereiken en sturen bij. In het derde jaar van de GOK-cyclus bezoekt de onderwijsinspectie een selectie van scholen om na te gaan of scholen deze verwachtingen in de praktijk waarmaken. We hanteerden deze cyclus hetzelfde instrument als voorheen.

Het merendeel van de in deze cyclus onderzochte scholen kreeg een gunstig advies: deze scholen zetten een GOK-werking neer die globaal voldoet aan de verwachtingen die de overheid formuleert, maar waarbij soms nog belangrijke werkpunten aanwezig kunnen zijn. Drie van de 24 bezochte scholen buitengewoon secundair onderwijs, zeven van de 52 bezochte scholen buitengewoon basisonderwijs en acht van de 154 scholen gewoon secundair onderwijs kregen een ongunstig advies: hun GOK-werking beantwoordt niet aan de verwachtingen.

Meer weten? Hier vind je het volledige rapport pdf bestandVoeren scholen een kwaliteitsvol GOK-beleid? (511 kB)

Contactpersoon: leen.helsen@onderwijsinspectie.be

Werkwijze en instrumenten

Extra informatie

In onderstaande jaarverslagen vind je een artikel over eerdere GOK-controles door de onderwijsinspectie:

Vanaf 1 september 2012 worden de lestijden GOK en GOK+ voor het gewoon basisonderwijs geïntegreerd in het nieuwe omkaderingssysteem.

FAQ

Waar vind ik de regelgeving over GOK en de GOK-controle?
Ik heb geen GOK-uren, maar ik zou er toch graag krijgen. Kan dat?

Neen. Je kan zelf geen aanvraag richten om GOK-uren te krijgen. Krijg je geen GOK-uren, dan betekent het dat je er geen recht op hebt. Het toekennen van GOK-uren gebeurt automatisch op basis van leerlingenkenmerken. Welke die zijn, vind je in de regelgeving. Om die te raadplegen, klik je op de links die je aantreft in het antwoord op de vorige vraag.