GOK-controles

Onderzoek

Vanaf het schooljaar 2021-2022 is het deel van de werkingsmiddelen, gebaseerd op leerlingenkenmerken, gekleurd. Scholen moeten die middelen verplicht aanwenden in het kader van het GOK-beleid van de school. Om hieraan tegemoet te komen, gaan scholen op zoek naar een overzicht van deze leerlingen. Dat lukt voor de leerlingenkenmerken ‘Thuistaal‘ en ‘opleidingsniveau moeder’. Dat zijn immers gegevens die scholen en centra zelf bevragen bij de ouders, of indien reeds gekend in de databanken, kunnen ze dit nagaan via Discimus. Voor de leerlingenkenmerken ‘schooltoelage’ en ‘buurt’ is dat niet het geval. De onderwijsinspectie is op de hoogte dat scholen niet over deze individuele gegevens kunnen beschikken.

De gelijke onderwijskansenmiddelen worden niet langer driejaarlijks maar jaarlijks berekend en toegekend. De onderwijsinspectie evalueert voortaan het GOK-beleid tijdens de reguliere schooldoorlichtingen.

  • Bij een positieve evaluatie behoudt de school de SES-middelen.
  • Na een eerste negatieve evaluatie moet de school een engagement tot remediëring met externe begeleiding en ondersteuning aangaan. Is de eerstvolgende evaluatie opnieuw negatief, dan ontvangt de school vanaf het daaropvolgend schooljaar slechts de helft van de SES-middelen tot ze een positieve evaluatie heeft. De onderwijsinspectie evalueert de school opnieuw binnen een termijn van één jaar.

In het tweede semester van het schooljaar 2021-2022 en in het eerste semester van het schooljaar 2022-2023 vinden er try-outs plaats van deze geïntegreerde evaluatie. Nadien volgt er informatie over de concrete aanpak. We geven al mee dat de regelgeving en het referentiekader voor onderwijskwaliteit de basis zullen vormen van het onderzoek. Voor de interpretatie van de regelgeving kunnen scholen hun begeleidingsdienst contacteren.

Werkwijze en instrumenten

Informatie volgt.

Extra informatie

In onderstaande jaarverslagen vind je een artikel over eerdere GOK-controles door de onderwijsinspectie: