Toezicht Nederlandstalig onderwijs in het buitenland

Opdracht van de inspectie

De Vlaamse onderwijsinspectie zetelt in de Raad van Inspecteurs en het Pedagogisch Comité van de Europese Scholen.
De Vlaamse inspecteur houdt in essentie toezicht op de kwaliteit van het onderwijs in het Nederlands in de Europese Scholen. Dit gebeurt samen met de Nederlandse inspecteurs. Deze opdracht omvat verschillende facetten.
De verschillende taalafdelingen krijgen om de 2 à 3 jaar een bezoek waarbij we kijken naar de opbrengsten, het onderwijsleerproces en de kwaliteitszorg (regelmatige toetsing van leerresultaten en verantwoording over de kwaliteit van het onderwijs). Het gebruik van het CITO leerling- en onderwijsvolgsysteem (LOVS) is goed ingeburgerd en biedt alle kansen voor een adequate afstemming van het onderwijs op de noden van de leerlingen.
Daarnaast is de Vlaamse inspecteur - naast de schooldirectie – mee verantwoordelijk voor het goed functioneren (ondersteuning en evaluatie) van de Vlaamse gedetacheerde leerkrachten in alle onderwijsniveaus. De evaluatie resulteert in een individueel rapport op het einde van de proeftijd (2de jaar) en op het einde van het 5de jaar van de detachering.
Tot slot staat de inspecteur mee in voor het nascholingsaanbod voor Vlaamse leerkrachten. Zo krijgen deze leerkrachten informatie over de vernieuwingen in het Vlaamse onderwijs. Verschillende leden van de Vlaamse onderwijsinspectie maken deel uit van de externe jury van het Europees baccalaureaat.

Extra informatie

FAQ