Algemeen

Vlaamse Onderwijsinspectie

Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
02 553 88 50 (telefoon secretariaat inspecteur-generaal)
secretariaat.onderwijsinspectie@vlaanderen.be
Wegbeschrijving