Het referentiekader voor onderwijskwaliteit (het OK)

 


 

Het OK in één oogopslag

Het OK met de vier rubrieken en bijhorende kwaliteitsverwachtingen vind je hier: pdf bestandreferentiekader voor onderwijskwaliteit (261 kB).

(terug naar boven)

 

Wat is het referentiekader voor onderwijskwaliteit (het OK)?

Het OK bevat verwachtingen voor kwaliteitsvol onderwijs waar iedereen binnen onderwijs het over eens is. Dit referentiekader kwam tijdens het schooljaar 2016-2017 tot stand op basis van een uitgebreide stakeholdersbevraging (leerlingen en cursisten, ouders, leraren, directies, pedagogisch begeleiders, lerarenopleiders, onderwijsinspecteurs, onderwijsdeskundigen, vakbonden) en een literatuurstudie. Het OK is geen kwaliteitsmodel, maar zet aan om een eigen (kwaliteits)beleid uit te stippelen. Het OK geldt voor alle onderwijsniveaus en -vormen, met uitzondering van het hoger onderwijs. De formulering ‘school’ omvat zowel school, centrum als academie. Met de term ‘lerende’ beschrijft het OK de kleuter, de leerling en de cursist.

(terug naar boven)

 

Wat staat in het referentiekader voor onderwijskwaliteit (het OK)?

Het OK beschrijft een aantal context- en inputkenmerken waarmee onderwijsinstellingen het best rekening houden bij het vormgeven van hun onderwijs. De kern van het referentiekader bestaat uit kwaliteitsverwachtingen. Ze zijn verdeeld over vier rubrieken: ‘resultaten en effecten’, ‘ontwikkeling van de lerenden’, ‘kwaliteitsontwikkeling’ en ‘beleid’. Iedere kwaliteitsverwachting wordt verduidelijkt in een kwaliteitsbeeld. Een kwaliteitsbeeld is beschrijvend maar ook uitnodigend geformuleerd.

(terug naar boven)

 

Wie maakte het referentiekader voor onderwijskwaliteit (het OK)?

Het OK is het resultaat van samenwerking tussen Katholiek Onderwijs Vlaanderen, GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, Provinciaal Onderwijs Vlaanderen, Onderwijskoepel van Steden en Gemeenten, Overleg Kleine Onderwijsverstrekkers en de onderwijsinspectie. Leerlingen, cursisten, ouders, schoolteams en andere betrokkenen werkten hier intensief aan mee. De opdracht ging uit van de Minister van Onderwijs. 

(terug naar boven)

 

Wat is de relatie tussen het referentiekader voor onderwijskwaliteit (het OK) en de ontwikkelingsschalen?

De ontwikkelingsschalen zijn geen kopie van het OK, maar zijn er wel op gebaseerd. Het ontwikkelingsniveau 'volgens de verwachting" spoort doorgaans met de kwaliteitsverwachtingen in het OK. Waar het nodig was om tot bruikbare en transparante ontwikkelingsschalen te komen, zijn in de ontwikkelingsschalen ook aspecten opgenomen uit de kwaliteitsbeelden van het OK en uit wetenschappelijke literatuur (zie OK-bronnendocument).

(terug naar boven)

 

Wat is de relatie tussen het referentiekader voor onderwijskwaliteit (het OK) en de kwaliteitsgebieden?

Een kwaliteitsgebied is een samenhangend geheel van één of meerdere kwaliteitsverwachtingen uit het OK. Zo is het kwaliteitsgebied 'personeelsbeleid en professionalisering' de som van de kwaliteitsverwachting 'De school ontwikkelt en voert een doeltreffend personeelsbeleid dat integraal en samenhangend is.' en de kwaliteitsverwachting 'De school ontwikkelt en voert een doeltreffend professionaliseringsbeleid en heeft hierbij specifieke aandacht voor beginnende leraren.'

(terug naar boven)

 

Meer lezen?

(terug naar boven)