Leerplannen Cultuurbeschouwing

De  onderwijsinspectie heeft de decretale opdracht om jaarlijks aan het Vlaams Parlement te rapporteren over:

  1. het in overeenstemming zijn van de leerplannen cultuurbeschouwing (basis- en secundair onderwijs) en eigen cultuur en religie (secundair onderwijs) met de internationale en grondwettelijke beginselen inzake de rechten van de mens en van het kind in het bijzonder
  2. het respecteren van de goedgekeurde eindtermen en ontwikkelingsdoelen door deze leerplannen
  3. de uitvoering van deze leerplannen.

De eerste twee opdrachten voerden we uit in 2020-2021. Omwille van de coronacrisis konden we de concrete uitvoering van de leerplannen cultuurbeschouwing echter niet onderzoeken. De resultaten lees je in pdf bestandHet rapport cultuurbeschouwing (2021).pdf (392 kB).