Verkennend onderzoek ondersteuningsnetwerken (2019 en 2020)

Tijdens het schooljaar 2018-2019 kreeg de onderwijsinspectie de vraag van de toenmalige minister van onderwijs om een referentiekader uit te werken voor kwaliteitsvolle ondersteuning. Als voorbereiding hierop organiseerde de onderwijsinspectie in april 2019 de eerste fase van een terreinverkenning (de ondersteuning van de brede types) bij alle 24 ondersteuningsnetwerken. Een tweede fase (de ondersteuning van de kleine types) vindt plaats tijdens het schooljaar 2019-2020. Hoe werken de ondersteuningsnetwerken nu voor de ondersteuning van de brede types? En welke bouwstenen uit bestaande referentiekaders zijn zinvol voor een referentiekader voor kwaliteitsvolle ondersteuning? Je vindt de antwoorden in onderstaande rapporten.

Contactpersoon: bart.maes@onderwijsinspectie.be

Onderzoeken