Evaluatie vervolgschoolcoaching

Opdracht van de onderwijsinspectie

Sinds 1 september 2016 zijn de middelen voor de vervolgschoolcoaching verhoogd. Zo kunnen de vervolgschoolcoaches naast de begeleiding, ondersteuning en opvolging van ex-onthaalleerlingen (pijler 1) nu ook werken aan de expertise-overdracht en -opbouw in het vervolgonderwijs (pijler 2). De onderwijsinspectie kreeg ook meteen (2016) de opdracht van de Vlaamse Regering om de nieuwe regeling te evalueren.

De evaluatie werd gespreid over drie schooljaren:

  • Juni 2017 (fase 1): een online bevraging van de directeurs van de onthaalscholen met als resultaat een inventarisatie van de activiteiten van de vervolgschoolcoaches.
  • Juni 2018 (fase 2): een meer uitgebreide online bevraging van de directeurs van de onthaalscholen, van de vervolgschoolcoaches zelf en van de directeurs van de scholengemeenschappen die middelen krijgen. In deze bevraging polsten we opnieuw naar de activiteiten van de vervolgschoolcoaches, maar nu ook naar de effecten.
  • Juni 2019 (fase 3): aan de hand van een aantal gevalstudies gingen we de invulling na van de tweede pijler in de opdracht van de vervolgschoolcoaches.

De drie rapporten vind je hier:

Contactpersoon?

Els Vermeire, Coördinerend Inspecteur Kennis