Wat is VOI.CE? Laat je stem horen!

De VOI.CE-app is

  • een gratis, laagdrempelig communicatiekanaal om
  • met alle betrokkenen (onderwijsprofessionals, leerlingen en ouders)
  • in gesprek te gaan over onderwijskwaliteit!

Dit gebeurt via

  • thematische bevragingen (een drietal keer per jaar over een actueel onderwijsthema) of
  • een bevraging naar aanleiding van een doorlichting.

Zo is VOI.CE een handig instrument om

  • meer te weten komen over wat er leeft in het onderwijsveld of in jouw school en
  • allemaal samen te werken aan de kwaliteit(sontwikkeling) van onderwijs.

Meer weten? Neem een kijkje bij Veelgestelde vragen over VOI.CE!