Veelgestelde vragen over VOI.CE


Wat is de VOI.CE-app?

De app is een laagdrempelig communicatiekanaal waarmee de onderwijsinspectie met jou als onderwijsprofessional, leerling of ouder in gesprek wil gaan over onderwijskwaliteit. We doen dit aan de hand van thematische bevragingen (een drietal keer per jaar) of als voorbereiding op een doorlichting (elke school, academie of centrum wordt om de zes jaar doorgelicht). Door met een app te werken bereiken we meer onderwijsprofessionals, leerlingen en ouders dan in het verleden.

Wat is de VOI.CE-app niet?

De app is geen kliklijn. Je kunt niet via open tekstvelden laten weten wat je van een bepaalde school, leraar of onderwerp vindt. De vragen zijn (zo goed als altijd) gesloten vragen.

Voor wie is de VOI.CE-app er?

De app is er voor alle betrokkenen: onderwijsprofessionals, leerlingen en ouders. Met onderwijsprofessional bedoelen we iedereen die tewerkgesteld is in een school, centrum of academie: leraar, directeur, adjunct-directeur, leerlingenbegeleider, beleidsondersteuner, administratief medewerker, zorgleraar, maatschappelijk assistent, arts, paramedicus, CLB-medewerker ...

Wat voor soorten vragen vind ik op de VOI.CE-app?

Zowel bij de thematische bevragingen (een drietal keer per jaar) als bij de bevragingen naar aanleiding van een doorlichting gaat het om een beperkt aantal gesloten vragen.

Waarom moet ik de VOI.CE-app downloaden?

Op die manier laat je jouw stem horen over onderwijskwaliteit, zowel over algemene onderwijsthema’s als wanneer jouw school wordt doorgelicht. Voor de thematische bevragingen komen we zo te weten wat er leeft in het onderwijsveld en kunnen we zowel onze eigen werking optimaliseren als het beleid informeren. Voor de bevragingen naar aanleiding van een doorlichting kun je jouw mening geven over de onderwijskwaliteit op jouw school, kom je te weten wat er leeft op jouw school, wat anderen hebben geantwoord en zo kunnen alle betrokkenen samenwerken aan het verhogen of borgen van de kwaliteit(sontwikkeling) in jouw school.

Welke resultaten krijg ik terug na de bevragingen?

De resultaten van de thematische bevragingen verzamelen we in algemene infographics of onderzoeksrapporten. Deze antwoorden worden in geen enkel geval gelinkt aan een school, centrum of academie. Samengevat: als respondent krijg je de resultaten van alle respondenten te zien, maar dan op Vlaams niveau.

Bij een bevraging naar aanleiding van een doorlichting zijn de resultaten van alle groepen respondenten één van de bronnen om tijdens een doorlichting over in dialoog te gaan met het schoolteam, de ouders en de leerlingen. Het resultaat van de doorlichting lees je in het doorlichtingsverslag.

Wat doet de onderwijsinspectie met de resultaten?

De resultaten van de thematische bevragingen gebruiken we om de knelpunten in het onderwijs te identificeren en zo gerichte oplossingen aan te reiken.

De resultaten van de bevraging naar aanleiding van een doorlichting gebruiken we als één van de informatiebronnen om de doorlichting voor te bereiden en om over in dialoog te gaan met het schoolteam en de leerlingen. Zijn de resultaten herkenbaar, welke initiatieven op schoolniveau kunnen deze resultaten verklaren …?

Hoe anoniem zijn mijn antwoorden?

Als je onze app gebruikt, weten we niet wie je bent. We weten wel dat onze app op een toestel is geïnstalleerd. Elke installatie krijgt een unieke code.

Die code vertelt ons niets over jouw identiteit en we kunnen er ook jouw toestel niet mee traceren.
Bij het eerste gebruik kies je een rol en een (onderwijs)instelling. Dat noemen we een profiel. Elk profiel krijgt ook een unieke code.
Net als de installatiecode, vertelt de profielcode niets over jouw identiteit.
Bij het verzenden van bevragingen en nieuwsberichten gebruiken we een slimme combinatie van codes die niet persoonsgebonden zijn.
Die combinatie gebruiken we ook bij het ontvangen en vastleggen van jouw antwoorden en om na te gaan of aangemaakte profiel ook ‘echt’ zijn.
Zo lang we niet vragen wie je bent of een aanmeld- of registratiesysteem in de app bouwen, weten we niet wie je bent en zijn jouw antwoorden anoniem.

Kan iedereen zomaar een of meerdere profielen aanmaken en zich onterecht verbinden aan een instelling (valse profielen)?

Het is inderdaad mogelijk om meerdere profielen aan te maken: bv. leraar, ouder en cursist. Het klopt ook dat we de app zo toegankelijk mogelijk willen houden voor iedereen, daarvoor kozen we voor een laagdrempelig systeem zonder registratie. We merken echter dat dit voor onrust zorgt. Daarom werken we aan een oplossing waar alle partijen zich in kunnen vinden.

Waarom kan ik als pedagogisch begeleider of docent van de lerarenopleiding of ... geen profiel aanmaken?

Dit kan inderdaad niet, omdat je jouw rol bij de opmaak van een profiel moet verbinden aan een instelling uit het leerplichtonderwijs, een CLB, een CVO of CBE (Ligo), of een academie voor deeltijds kunstonderwijs. In de nabije toekomst kan dit voor de thematische bevragingen aangepast worden.

Wat als ik mijn school niet terugvind in de VOI.CE-app?

Stuur dan een mailtje met de gegevens van jouw school naar voice@onderwijsinspectie.be

Wat als de VOI.CE-app niet werkt op mijn smartphone?

Stuur dan een mailtje met een beschrijving van het probleem, het merk, type en besturingssysteem van jouw toestel naar voice@onderwijsinspectie.be

Toch nog een vraag?

Stuur jouw vraag naar voice@onderwijsinspectie.be