VOI.CE - Geef jouw stem aan kwaliteit!

woordogo VOI.CE

De presentatie van de persvoorstelling op 16/11/2021 kan je hier bekijken.
Meer duiding over het wat, hoe en waarom.

Helpen? Stel je vraag via voice@onderwijsinspectie.be

Wat is VOICE?

Een gratis app om de stem van leerlingen, ouders en onderwijsprofessionals te horen - jouw stem dus! Wat is jouw mening over onderwijskwaliteit? Met deze app krijg je vragen over een actueel onderwijsthema of over een nakende doorlichting.
De eerste bevraging op 16/11 is een ‘kennismakingsbevraging’: wat verwacht jij van de app en over welke onderwerpen wil je met de onderwijsinspectie in gesprek gaan?

Waarom VOICE?

De app is een nieuw, laagdrempelig kanaal van de onderwijsinspectie om in gesprek te gaan met iedereen die iets te maken heeft met 'onderwijs'. Ben je ouder, volg je les, geef je les, ben je administratief medewerker op een school, directeur, zorgleerkracht, ... we betrekken iedereen! 
We stellen vragen (over een onderwijsthema of naar aanleiding van een doorlichting) en geven nadien de antwoorden op Vlaams niveau of op schoolniveau terug. Op die manier krijgen we zelf informatie over hoe bijvoorbeeld leraren hun onderwijs vormgeven, over hoe leerlingen en ouders de school en haar onderwijs ervaren.
Bovendien delen we informatie met oog op de kwaliteitsontwikkeling in de school. Samen voor een sterke school, voor kwaliteitsvol onderwijs!

"Met de coronapandemie van de afgelopen schooljaren groeide voor de onderwijsinspectie de nood om op een vlotte, digitale manier in contact te komen met de doelgroepen die we altijd betrekken bij onze onderzoeken: de leraren, de directies, de leerlingen en de ouders. Op die manier kwam onze app ‘VOICE’ tot stand. Om informatie te verzamelen, om informatie terug te geven en zo met alle betrokkenen te werken aan onderwijskwaliteit. Nu meer dan ooit."

Lieven Viaene, inspecteur-generaal

VAN OP JOUW TELEFOON ?
klik op de tegel
app store logo
VAN OP JOUW COMPUTER ?
scan QR-code
met jouw telefoon
VOI.CE Apple App Store
VAN OP JOUW TELEFOON ?
klik op de tegel
Google Play logo
VAN OP JOUW COMPUTER ?
scan QR-code
met jouw telefoon
VOI.CE in de Google Play store