Planlastcalculator

 • Wat is de planlastcalculator?
  • Omdat de onderwijsinspectie het beperken van administratieve lasten aanmoedigt, ontwikkelde ze een handig instrument waarmee scholen hun eigen planlast in kaart brengen. De vragen zijn gebaseerd op het referentiekader voor onderwijskwaliteit (het OK) en de onderwijsregelgeving.
  • De tool stelt directies in staat om het schoolteam te bevragen over welke gebieden de school planlast ervaart en waar men dus prioritair op kan inzetten om planlast te reduceren. De scholen ontvangen na de bevraging een feedbackrapport waarmee ze aan de slag kunnen om samen planlast aan te pakken.

 

 • Hoe gebruik je de planlastcalculator?
  • Zowel individuele deelnemers als groepen (zoals een leergemeenschap, een opvoedersteam, een vakgroep, een directieteam …) kunnen de planlastcalculator invullen.
  • Individuele deelnemers krijgen een persoonlijk rapport met de resultaten. Hoewel de school de individuele resultaten niet zelf kan opvragen, worden deze wel opgenomen in het rapport op schoolniveau.
  • Bij een groepsbevraging worden de antwoorden anoniem verwerkt en gebundeld in een rapport aan de directie bezorgd. De directie krijgt geen persoonlijke rapporten van elk individu dat de groepsbevraging heeft ingevuld. Als deelnemer aan de groepsbevraging heb je wel de mogelijkheid om je persoonlijk rapport te downloaden.
  • De onderwijsinspectie heeft alleen toegang tot de Vlaamse gemiddelden in de planlastcalculator en kan dus geen gegevens van individuen of individuele scholen consulteren.

 

 • Waar vind je de planlastcalculator?
  • De planlastcalculator wordt in november 2022 gelanceerd. Je zal dan een link vinden op deze pagina.
  • Er volgen ook presentaties voor directies om te tonen hoe de tool precies werkt.

 

 • Interesse of vragen?
  • De onderwijsinspectie organiseert in de tweede helft van september een aantal interactieve try-outsessies met geïnteresseerden uit het onderwijsveld.
  • Heb je interesse om hieraan deel te nemen of heb je nog een inhoudelijke vraag over de planlastcalculator? Contacteer ons via planlast@onderwijsinspectie.be