Organisatie van de doorlichting door de school

Wat als er extramurosactiviteiten plaatsvinden tijdens de doorlichting?

De teamcoördinator verneemt dit graag bij het eerste contactmoment. De school hoeft zeker geen activiteiten te verplaatsen naar aanleiding van de doorlichting. Tijdens een doorlichting onderzoekt het doorlichtingsteam de school immers in haar normale, dagelijkse werking.

Wat met een zieke of nieuwe directeur tijdens de doorlichting?

Het doorlichtingsteam houdt rekening met deze context.

Bij observaties in de klas: moeten we onze les aanpassen?

Neen, de onderwijsinspectie leert de school graag kennen in haar normale, dagelijkse werking. In het gewoon basisonderwijs kan het doorlichtingsteam vragen het lessenrooster licht aan te passen omwille van de organiseerbaarheid van de klasbezoeken, maar ook dan ziet het inspectieteam graag het lesonderwerp zoals dat in de normale planning voorkomt. In het secundair onderwijs vragen we het aantal toetsen tijdens de doorlichtingsweek te beperken.

Komen de onderwijsinspecteurs in elke klas observeren?

Het doorlichtingsteam observeert in de eerste plaats de leergebieden/vakken/opleidingen/modules/types … die in de doorlichtingsfocus staan. Het doorlichtingsteam kan echter beslissen om bijkomende observaties uit te voeren, ook tijdens lessen die niet tot de doorlichtingsfocus behoren.