Jaarverslag: Onderwijsspiegel

Opdracht van de inspectie

Kwaliteitsdecreet (8 mei 2009), artikel 34: "De Vlaamse Regering bezorgt aan het Vlaams Parlement jaarlijks een verslag van de inspectie. Dit verslag is gebaseerd op de werkzaamheden van de inspectie en behandelt een of meer kwaliteitsaspecten van onderwijs."

Werkwijze en instrumenten

Het jaarverslag van de onderwijsinspectie bestaat telkens uit een overzicht van de resultaten van de doorlichtingen van het voorbije schooljaar en één of meerdere thematische onderzoeken. Deze thematische onderzoeken worden - in de mate van het mogelijke - uitgevoerd tijdens de reguliere doorlichtingen.

Onderwijsspiegel 2021

De Onderwijsspiegel bestaat dit jaar opnieuw uit vier delen.

  • Deel 1: Een overzicht van de doorlichtingen tijdens het schooljaar 2019-2020
  • Deel 2: Onderzoeken in de kijker: met dit jaar extra aandacht voor een (vervolg)onderzoek over welbevinden op school en een overzicht van de werkzaamheden van de onderwijsinspectie tijdens de coronacrisis april - juni 2020 (resultaten van belrondes, bezoeken en bevragingen)
  • Deel 3: Een overzicht van de andere opdrachten die per decreet of besluit zijn toegekend aan de onderwijsinspectie
  • Deel 4: Een blik op de toekomst: onderwijskwaliteit centraal

Het rapport bevat ook heel wat aanbevelingen voor de overheid, de scholen, de directies en leraren.

Veel leesplezier!

 

Eerdere edities