Inspectieleiding

De inspectieleiding bestaat uit één inspecteur-generaal (IG) en 6 coördinerende inspecteurs. Voor de administratieve ondersteuning doen zij beroep op secretariaatsmedewerkers. Inspectieleiding en secretariaatsmedewerkers zijn allen gehuisvest in het Hendrik Consciencegebouw te Brussel.

Hendrik Consciencegebouw
Lokaal: zie hieronder
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel

Inspectieleiding Lokaal in H. Consciencegebouw
Inspecteur-generaal Lieven Viaene (02 553 88 50) 2AB02
Coördinerend inspecteur Wendy Franquet 2A09
Coördinerend inspecteur Elias Hemelsoet 2A09

Coördinerend inspecteur Katja Petry

2A09
Coördinerend inspecteur Bart Maes 2A09
Coördinerend inspecteur Els Vermeire 2A09
Coördinerend inspecteur Karin Verweij 2A09