Informatie huidig schooljaar

Hoe gaat de onderwijsinspectie doorlichten in het nieuwe schooljaar 2022-2023? Hieronder vind je alle informatie per onderwijsniveau.

Naar boven

Het basisonderwijs

Brede doorlichtingen

 • De school en het schoolbestuur krijgen minstens drie weken op voorhand een aankondigingsbrief via e-mail.

 • Het inspectieteam is maximaal vijf dagen ter plekke.

 • De onderzoeksvragen zijn:

  • In welke mate ontwikkelt de onderwijsinstelling haar eigen kwaliteit, met bijzondere aandacht voor de aansturing en de kwaliteitsbewaking van de onderwijsleerpraktijk?

  • In welke mate verstrekt de onderwijsinstelling kwaliteitsvol onderwijs dat tegemoetkomt aan de kwaliteitsverwachtingen uit het OK en respecteert ze de regelgeving?

 • De doorlichting bestaat uit:

 • Naast gesprekken met het beleidsteam, leraren, leerlingen en ouders, vinden er ook lesobservaties en documentenstudies plaats. Voor de gesprekken met de leraren, leerlingen en ouders volgen we de corona-richtlijnen van de school.

 • De planlastradar en financiële radar zitten ingebed in de brede doorlichting.

  • Planlastradar: met dit instrument onderzoekt het inspectieteam of er signalen zijn van planlast op school. Dit onderzoek vraagt geen voorbereiding of documenten van de school en heeft geen enkele impact op het advies. Indien er signalen zijn van planlast, gaat het inspectieteam hierover in gesprek met het schoolteam. Het uitgangspunt voor de planlastradar zijn de kwaliteitsverwachtingen uit het OK en de daaraan gekoppelde regelgeving.

  • Financiële radar: dit onderzoek gebeurt op de achtergrond, vraagt geen voorbereiding of documenten van de school en heeft geen enkele impact op het advies. Wanneer het inspectieteam tijdens haar doorlichtingsactiviteiten signalen opvangt van een onvoldoende kwaliteitsvol financieel beleid en materieel beheer, gaat het inspectieteam hierover in gesprek met het beleidsteam. In geval van andere ernstige tekorten, verschijnt de school op de financiële radar en informeert de onderwijsinspectie de verificatiedienst van AgODi die een onderzoek kan starten naar het financieel beleid.

 • De teamcoördinator van het inspectieteam is het aanspreekpunt voor de school voor alle inhoudelijke en praktische informatie over de doorlichtingsfocus, over de planning van de gesprekken en observaties …

 • De brede doorlichting eindigt met een advies en een doorlichtingsverslag.

 • Instrumentarium? Zie Doorlichten in de verschillende onderwijsniveaus - Onderwijsinspectie. Je vindt daar ook onze vernieuwde schalen kwaliteitsontwikkeling (K-schalen) en onderwijsleerpraktijk (O-schalen). In de K-schalen geven we een meer zichtbare plaats aan de cyclische evaluatie van de kwaliteit. In de O-schalen ordenen we de elementen van de kwaliteitsverwachtingen op een nieuwe manier en versterken we de aandacht voor de brede basiszorg en verhoogde zorg. Het uitgangspunt voor het volledige instrumentarium blijft het referentiekader voor onderwijskwaliteit.

 • Hier vind je per periode de scholen waar een brede doorlichting plaatsvindt.

  • Periode 15 september – herfstvakantie 2022

  • Periode herfstvakantie – kerstvakantie 2022

  • Periode kerstvakantie – krokusvakantie 2023

  • Periode krokusvakantie – paasvakantie 2023

  • Periode paasvakantie – 10 juni 2023

 • Het GOK-beleid wordt sedert 2021-2022 niet meer apart geëvalueerd, maar tijdens de brede doorlichting. We doen dit echter pas na de try-outs van deze geïntegreerde aanpak die plaatsvinden in het tweede semester van het schooljaar 2021-2022 en in het eerste semester van het schooljaar 2022-2023. Zie ook GOK-controles - Onderwijsinspectie.

Try-out BVL - begeleiding van de lerenden (leerlingenbegeleiding en GOK)

Wat?
 • Het kwaliteitsdecreet geeft de onderwijsinspectie sinds het schooljaar 2021-2022 de opdracht tijdens elke doorlichting na te gaan of de school een kwaliteitsvol beleid op de leerlingenbegeleiding ontwikkelt, implementeert en evalueert. Daarnaast heeft de onderwijsinspectie ook de opdracht tijdens de doorlichting een evaluatie uit te spreken over het gelijke onderwijskansenbeleid dat de school voert. Gezien de verwevenheid van het beleid op de leerlingenbegeleiding en gelijke onderwijskansen kiest de onderwijsinspectie ervoor om het onderzoek naar gelijke onderwijskansen te integreren in het onderzoek leerlingenbegeleiding, maar wel een afzonderlijk oordeel hierover uit te spreken. De formulering ’begeleiding van de lerenden’ verwijst naar de geïntegreerde aanpak van leerlingenbegeleiding en gelijke onderwijskansen. We definiëren ‘begeleiding van de lerenden’ breed (begeleidingsdomeinen, GOK, zorg, talenbeleid, inclusie …) en benaderen het thema holistisch. We nemen zowel aspecten van geïntegreerd beleid, praktijk en cultuur mee.

Onderzoeksvragen?
 • In welke mate ontwikkelt de onderwijsinstelling de kwaliteit van de leerlingenbegeleiding met het oog op inclusie en gelijke onderwijskansen, met bijzondere aandacht voor de aansturing en de kwaliteitsbewaking van de brede basiszorg en de verhoogde zorg?
 • In welke mate verstrekt de onderwijsinstelling een kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding met het oog op inclusie en gelijke onderwijskansen die tegemoetkomt aan de kwaliteitsverwachtingen uit het OK en respecteert ze de regelgeving?
Concreet?
 • We starten vanaf 3 oktober 2022 met try-outs in een aantal scholen in het gewoon basis- en secundair onderwijs. Deze try-outs maken deel uit van de brede doorlichting.
 • Naast gesprekken met het beleidsteam, leerlingenbegeleiders, teamleden … vinden er ook lesobservaties en documentenstudies plaats.  
 • Het resultaat van het onderzoek naar de begeleiding van de lerenden heeft tijdens deze try-outs geen impact op het advies van de brede doorlichting en wordt niet opgenomen in het doorlichtingsverslag.
 • Vanaf januari 2023 maakt het BVL-onderzoek deel uit van elke brede doorlichting. Het onderzoek heeft dan ook impact op het advies en wordt opgenomen in het doorlichtingsverslag.

Try-out Gedifferentieerd doorlichten

Informatie volgt nog.

Naar boven

Het secundair onderwijs

Brede doorlichtingen

 • De school en het schoolbestuur krijgen minstens drie weken op voorhand een aankondigingsbrief via e-mail.

 • Het inspectieteam is maximaal vijf dagen ter plekke.

 • De onderzoeksvragen zijn:

  • In welke mate ontwikkelt de onderwijsinstelling haar eigen kwaliteit, met bijzondere aandacht voor de aansturing en de kwaliteitsbewaking van de onderwijsleerpraktijk?

  • In welke mate verstrekt de onderwijsinstelling kwaliteitsvol onderwijs dat tegemoetkomt aan de kwaliteitsverwachtingen uit het OK en respecteert ze de regelgeving?

 • De doorlichting bestaat uit:

 • Naast bevragingen en gesprekken met het beleidsteam, leraren, leerlingen en ouders, vinden er ook lesobservaties en documentenstudies plaats. Voor de gesprekken met de leraren, leerlingen en ouders volgen we de corona-richtlijnen van de school.

 • We vragen aan de school om de eigen kwaliteitsontwikkeling te illustreren aan de hand van het thema 'modernisering secundair onderwijs'. Ook bij de proceswandelingen tijdens de gesprekken onderwijsleerpraktijk komt dat thema aan bod.

 • De planlastradar en financiële radar zitten ingebed in de brede doorlichting.

  • Planlastradar: met dit instrument onderzoekt het inspectieteam of er signalen zijn van planlast op school. Dit onderzoek vraagt geen voorbereiding of documenten van de school en heeft geen enkele impact op het advies. Indien er signalen zijn van planlast, gaat het inspectieteam hierover in gesprek met het schoolteam. Het uitgangspunt voor de planlastradar zijn de kwaliteitsverwachtingen uit het OK en de daaraan gekoppelde regelgeving.

  • Financiële radar: dit onderzoek gebeurt op de achtergrond, vraagt geen voorbereiding of documenten van de school en heeft geen enkele impact op het advies. Wanneer het inspectieteam tijdens haar doorlichtingsactiviteiten signalen opvangt van een onvoldoende kwaliteitsvol financieel beleid en materieel beheer, gaat het inspectieteam hierover in gesprek met het beleidsteam. In geval van andere ernstige tekorten, verschijnt de school op de financiële radar en informeert de onderwijsinspectie de verificatiedienst van AgODi die een onderzoek kan starten naar het financieel beleid.

 • De teamcoördinator van het inspectieteam is het aanspreekpunt voor de school voor alle inhoudelijke en praktische informatie over de doorlichtingsfocus, over de planning van de gesprekken en observaties …

 • De brede doorlichting eindigt met een advies en een doorlichtingsverslag.

 • Instrumentarium? Zie Doorlichten in de verschillende onderwijsniveaus - Onderwijsinspectie. NIEUW! Je vindt daar ook onze vernieuwde schalen kwaliteitsontwikkeling (K-schalen) en onderwijsleerpraktijk (O-schalen). In de K-schalen geven we een meer zichtbare plaats aan de cyclische evaluatie van de kwaliteit. In de O-schalen ordenen we de elementen van de kwaliteitsverwachtingen op een nieuwe manier en versterken we de aandacht voor de brede basiszorg en verhoogde zorg. Het uitgangspunt voor het volledige instrumentarium blijft het referentiekader voor onderwijskwaliteit.

 • Hier vind je per periode de scholen waar een brede doorlichting plaatsvindt:

  • Periode 15 september – herfstvakantie 2022

  • Periode herfstvakantie – kerstvakantie 2022

  • Periode kerstvakantie – krokusvakantie 2023

  • Periode krokusvakantie – paasvakantie 2023

  • Periode paasvakantie – 10 juni 2023

 • Het GOK-beleid wordt sedert 2021-2022 niet meer apart geëvalueerd, maar tijdens de brede doorlichting. We doen dit echter pas na de try-outs van deze geïntegreerde aanpak die plaatsvinden in het tweede semester van het schooljaar 2021-2022 en in het eerste semester van het schooljaar 2022-2023. Zie ook GOK-controles - Onderwijsinspectie.

 • Zoals aangegeven in het groeipad toezicht implementatie onderwijsdoelen, zullen wij vanaf het schooljaar 2022-2023 doorlichtingen uitvoeren in de 1e graad.

Try-out BVL - begeleiding van de lerenden (leerlingenbegeleiding en GOK)

Wat?
 • Het kwaliteitsdecreet geeft de onderwijsinspectie sinds het schooljaar 2021-2022 de opdracht tijdens elke doorlichting na te gaan of de school een kwaliteitsvol beleid op de leerlingenbegeleiding ontwikkelt, implementeert en evalueert. Daarnaast heeft de onderwijsinspectie ook de opdracht tijdens de doorlichting een evaluatie uit te spreken over het gelijke onderwijskansenbeleid dat de school voert. Gezien de verwevenheid van het beleid op de leerlingenbegeleiding en gelijke onderwijskansen kiest de onderwijsinspectie ervoor om het onderzoek naar gelijke onderwijskansen te integreren in het onderzoek leerlingenbegeleiding, maar wel een afzonderlijk oordeel hierover uit te spreken. De formulering ’begeleiding van de lerenden’ verwijst naar de geïntegreerde aanpak van leerlingenbegeleiding en gelijke onderwijskansen. We definiëren ‘begeleiding van de lerenden’ breed (begeleidingsdomeinen, GOK, zorg, talenbeleid, inclusie …) en benaderen het thema holistisch. We nemen zowel aspecten van geïntegreerd beleid, praktijk en cultuur mee.

Onderzoeksvragen?
 • In welke mate ontwikkelt de onderwijsinstelling de kwaliteit van de leerlingenbegeleiding met het oog op inclusie en gelijke onderwijskansen, met bijzondere aandacht voor de aansturing en de kwaliteitsbewaking van de brede basiszorg en de verhoogde zorg?

 • In welke mate verstrekt de onderwijsinstelling een kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding met het oog op inclusie en gelijke onderwijskansen die tegemoetkomt aan de kwaliteitsverwachtingen uit het OK en respecteert ze de regelgeving?

Concreet?
 • We starten vanaf 3 oktober 2022 met try-outs in een aantal scholen in het gewoon basis- en secundair onderwijs. Deze try-outs maken deel uit van de brede doorlichting.

 • Naast gesprekken met het beleidsteam, leerlingenbegeleiders, teamleden … vinden er ook lesobservaties en documentenstudies plaats.

 • Het resultaat van het onderzoek naar de begeleiding van de lerenden heeft tijdens deze try-outs geen impact op het advies van de brede doorlichting en wordt niet opgenomen in het doorlichtingsverslag.

 • Vanaf januari 2023 maakt het BVL-onderzoek deel uit van elke brede doorlichting. Het onderzoek heeft dan ook impact op het advies en wordt opgenomen in het doorlichtingsverslag.

Try-outs Gedifferentieerd doorlichten

Informatie volgt nog.

Naar boven

Het buitengewoon onderwijs

Brede doorlichtingen

 • De school en het schoolbestuur krijgen minstens drie weken op voorhand een aankondigingsbrief via e-mail.

 • Het inspectieteam is maximaal vijf dagen ter plekke.

 • De onderzoeksvragen zijn:

  • In welke mate ontwikkelt de onderwijsinstelling haar eigen kwaliteit, met bijzondere aandacht voor de aansturing en de kwaliteitsbewaking van de onderwijsleerpraktijk?

  • In welke mate verstrekt de onderwijsinstelling kwaliteitsvol onderwijs dat tegemoetkomt aan de kwaliteitsverwachtingen uit het OK en respecteert ze de regelgeving?

 • De doorlichting bestaat uit

 • De financiële radar zit ingebed in de brede doorlichting: dit onderzoek gebeurt op de achtergrond, vraagt geen voorbereiding of documenten van de school en heeft geen enkele impact op het advies. Wanneer het inspectieteam tijdens haar doorlichtingsactiviteiten signalen opvangt van een onvoldoende kwaliteitsvol financieel beleid en materieel beheer, gaat het inspectieteam hierover in gesprek met het beleidsteam. In geval van andere ernstige tekorten, verschijnt de school op de financiële radar en informeert de onderwijsinspectie de verificatiedienst van AgODi die een onderzoek kan starten naar het financieel beleid.

 • Naast gesprekken met het beleidsteam, teamleden, leerlingen en ouders, vinden er ook lesobservaties en documentenstudies plaats. Voor de gesprekken met de teamleden, leerlingen en ouders volgen we de corona-richtlijnen van de school.

 • De teamcoördinator van het inspectieteam is het aanspreekpunt voor de school voor alle inhoudelijke en praktische informatie over de doorlichtingsfocus, over de planning van de gesprekken en observaties …

 • De brede doorlichting eindigt met een advies en een doorlichtingsverslag

 • Instrumentarium? Zie Doorlichten in de verschillende onderwijsniveaus - Onderwijsinspectie. NIEUW! Vanaf dit schooljaar gebruiken we nieuwe ontwikkelingsschalen voor het onderzoek naar de onderwijsleerpraktijk in buso opleidingsvorm vier. Je vindt hier de vernieuwde schalen kwaliteitsontwikkeling (K-schalen). In de K-schalen geven we een meer zichtbare plaats aan de cyclische evaluatie van de kwaliteit. Het uitgangspunt voor het volledige instrumentarium blijft het referentiekader voor onderwijskwaliteit

 • Hier vind je per periode de scholen waar een brede doorlichting plaatsvindt:

  • Periode 15 september – herfstvakantie 2022

  • Periode herfstvakantie – kerstvakantie 2022

  • Periode kerstvakantie – krokusvakantie 2023

  • Periode krokusvakantie – paasvakantie 2023

  • Periode paasvakantie – 10 juni 2023

 • Het GOK-beleid wordt sedert 2021-2022 niet meer apart geëvalueerd, maar tijdens de brede doorlichting. We doen dit echter pas na try-outs van deze geïntegreerde aanpak die plaatsvinden in het tweede semester van het schooljaar 2021-2022 en het eerste semester van schooljaar 2022-20203. Zie ook GOK-controles - Onderwijsinspectie.

 • Rekening houdende met de modernisering van het buitengewoon secundair onderwijs zullen wij in het schooljaar 2022-2023 in opleidingsvorm vier enkel doorlichtingen uitvoeren in de 1e en 3e graad. In opleidingsvorm drie nemen we de beroepsgerichte vorming in de opleidingsfase niet op in de doorlichtingsfocus. We organiseren wel try-outs in de opleidingsfase van opleidingsvorm 3 voor beroepsgerichte vorming. (zie Extra info: modernisering so voor de groeipaden en mogelijke focuseenheden in de eerste graad)

Try-outs modernisering opleidingsvorm drie

 • De onderwijsinspectie test tijdens de brede doorlichting het onderzoek uit naar de onderwijsleerpraktijk in de opleidingsfase.
 • De onderzoeksvraag is: In welke mate verstrekt de school kwaliteitsvol onderwijs dat tegemoetkomt aan de kwaliteitsverwachtingen uit het OK en respecteert ze de nieuwe regelgeving in het kader van de modernisering van opleidingsvorm drie?
 • Doel: nagaan of de bestaande methodiek en instrumentarium bijgestuurd moeten worden naar aanleiding van de nieuwe structuur in opleidingsvorm drie.
 • Naast gesprekken met het schoolteam en het beleidsteam, vinden er ook lesobservaties en documentenstudies plaats.
 • De try-out eindigt met een beknopt verslag voor de school, maar de resultaten van het onderzoek hebben geen enkele impact op het advies van de brede doorlichting.

Naar boven

De CLB's

Doorlichtingen

 • Het centrum en zijn bestuur krijgen een vijftal weken op voorhand een e-mail met de aankondigingsbrief.

 • Afhankelijk van de grootte van het centrum is het inspectieteam een aantal dagen ter plekke.

 • Doorlichtingsfocus:

  • een onderzoek van de kwaliteitsontwikkeling

  • de handelingsgerichte diagnostiek

  • de versterking van het schoolteam

  • een selectie van de werkingsprincipes

 • De onderzoeksactiviteiten bestaan uit gesprekken met het beleidsteam, de medewerkers en externen, en uit documentenstudies.

 • De teamcoördinator van het inspectieteam is het aanspreekpunt voor het centrum voor alle inhoudelijke en praktische informatie over de doorlichtingsfocus, over de planning van de gesprekken …

 • De doorlichting eindigt met een advies en een doorlichtingsverslag.

 • Hier vind je per periode de centra waar een doorlichting plaatsvindt:

  • Periode 15 september – herfstvakantie 2022

  • Periode herfstvakantie – kerstvakantie 2022

  • Periode kerstvakantie – krokusvakantie 2023

  • Periode krokusvakantie – paasvakantie 2023

  • Periode paasvakantie – 10 juni 2023

 • Instrumentarium? Zie onze pagina doorlichten in de verschillende onderwijsniveaus.

Nieuw sinds schooljaar 2021-2022

 • De centra die tot hetzelfde bestuur behoren en op een aantal vlakken intensief samenwerken, kunnen kiezen voor een gezamenlijke doorlichting. Zij krijgen dan een doorlichtingsverslag en een advies op het niveau van het centrumbestuur. De keuze voor een doorlichting op dit niveau gebeurt in overleg tussen het bestuur, de betrokken centra en de onderwijsinspectie.

Naar boven

Het deeltijds kunstonderwijs

Kortere doorlichtingen

 • De academie en het academiebestuur krijgen minstens drie weken op voorhand een aankondigingsbrief via e-mail.

 • Het inspectieteam is maximaal drie dagen ter plekke.

 • De onderzoeksvragen zijn:

  • In welke mate ontwikkelt de academie haar eigen kwaliteit, met bijzondere aandacht voor de aansturing en de kwaliteitsbewaking van de onderwijsleerpraktijk?

  • In welke mate verstrekt de academie kwaliteitsvol onderwijs dat tegemoetkomt aan de kwaliteitsverwachtingen uit het OK en respecteert ze de regelgeving?

 • De doorlichting bestaat uit:

 • De teamcoördinator van het inspectieteam is het aanspreekpunt voor de academie voor alle inhoudelijke en praktische informatie over de doorlichtingsfocus, over de planning van de gesprekken en observaties …

 • De kortere doorlichting eindigt met een advies en een doorlichtingsverslag.

 • Hier vind je per periode de academies waar een kortere doorlichting plaatsvindt:

  • Periode 15 september – herfstvakantie 2022

  • Periode herfstvakantie – kerstvakantie 2022

  • Periode kerstvakantie – krokusvakantie 2023

  • Periode krokusvakantie – paasvakantie 2023

  • Periode paasvakantie – 10 juni 2023

 • Instrumentarium? Zie Doorlichten in de verschillende onderwijsniveaus - Onderwijsinspectie. NIEUW! Je vindt daar ook onze vernieuwde schalen kwaliteitsontwikkeling (K-schalen). In de K-schalen geven we een meer zichtbare plaats aan de cyclische evaluatie van de kwaliteit. Het uitgangspunt voor het volledige instrumentarium blijft het referentiekader voor onderwijskwaliteit.

Naar boven

Het volwassenenonderwijs

Brede doorlichting

 • Het centrum en het centrumbestuur krijgen minstens drie weken op voorhand een aankondigingsbrief via e-mail.

 • Het inspectieteam is maximaal vijf dagen ter plekke.

 • De onderzoeksvragen zijn:

  • In welke mate ontwikkelt het centrum haar eigen kwaliteit, met bijzondere aandacht voor de aansturing en de kwaliteitsbewaking van de onderwijsleerpraktijk?

  • In welke mate verstrekt het centrum kwaliteitsvol onderwijs dat tegemoetkomt aan de kwaliteitsverwachtingen uit het OK en respecteert het de regelgeving?

 • De doorlichting bestaat uit:

  • een onderzoek van de kwaliteitsontwikkeling

  • een onderzoek van de bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne (BVH)

  • een onderzoek van de onderwijsleerpraktijk.

  • Naast bevragingen of (al dan niet digitale) gesprekken met onder andere het beleidsteam, de coördinatoren, leraren of cursisten vinden er ook lesobservaties en documentenstudies plaats.

 • De teamcoördinator (of de teamcoördinatoren) van het inspectieteam is (zijn) het aanspreekpunt voor het centrum voor alle inhoudelijke en praktische informatie over de doorlichting.

 • De brede doorlichting eindigt met een advies en een doorlichtingsverslag.

 • Hier vind je per periode de centra waarin een doorlichting plaatsvindt:

 • Instrumentarium? Zie Doorlichten in de verschillende onderwijsniveaus - Onderwijsinspectie. NIEUW! Je vindt daar ook onze vernieuwde schalen kwaliteitsontwikkeling (K-schalen). In de K-schalen geven we een meer zichtbare plaats aan de cyclische evaluatie van de kwaliteit. Het uitgangspunt voor het volledige instrumentarium blijft het referentiekader voor onderwijskwaliteit.

  Naar boven

Syntra

Doorlichtingen

 • Het centrum  en het centrumbestuur krijgen minstens drie weken op voorhand een aankondigingsbrief via e-mail.

 • Het inspectieteam is maximaal vijf dagen ter plekke.

 • De onderzoeksvragen zijn:

  • In welke mate ontwikkelt het centrum haar eigen kwaliteit, met bijzondere aandacht voor de aansturing en de kwaliteitsbewaking van de onderwijsleerpraktijk?

  • In welke mate verstrekt het centrum kwaliteitsvol onderwijs dat tegemoetkomt aan de kwaliteitsverwachtingen uit het OK en respecteert ze de regelgeving?

 • De doorlichting bestaat uit:

  • een onderzoek van de kwaliteitsontwikkeling

  • een onderzoek van een kwaliteitsgebied

  • een onderzoek van de onderwijsleerpraktijk

  • Naast bevragingen en gesprekken met het beleidsteam, leraren en leerlingen vinden er ook lesobservaties en documentenstudies plaats. Voor de gesprekken met de leraren en leerlingen volgen we de corona-richtlijnen van het centrum.

 • De teamcoördinator van het inspectieteam is het aanspreekpunt voor het centrum voor alle inhoudelijke en praktische informatie over de doorlichtingsfocus, over de planning van de gesprekken en observaties …

 • De doorlichting eindigt met een advies en een doorlichtingsverslag.

 • Hier vind je per periode de centra waarin een doorlichting plaatsvindt:

  • Periode 15 september – herfstvakantie 2022

  • Periode herfstvakantie – kerstvakantie 2022

  • Periode kerstvakantie – krokusvakantie 2023

  • Periode krokusvakantie – paasvakantie 2023

  • Periode paasvakantie – 10 juni 2023

 • Instrumentarium? Zie Doorlichten in de verschillende onderwijsniveaus - Onderwijsinspectie. Het uitgangspunt voor het volledige instrumentarium is het referentiekader voor onderwijskwaliteit.

Naar boven

De hbo5-opleidingen Verpleegkunde

Op 8 september 2021 vond er een online infomoment plaats: pdf bestandpresentatie infomoment hbo5 (512 kB)

 • Tijdens schooljaar 2021-2022 vonden 16 beoordelingen plaats. Tijdens het eerste semester van schooljaar 2022-2023 komen de laatste 4 opleidingen aan de beurt

 • De school, de hogeschool van het samenwerkingsverband en het schoolbestuur van de secundaire school krijgen 60 dagen op voorhand een aankondigingsbrief via e-mail.

 • Het beoordelingsteam (leden van de onderwijsinspectie en externe juryleden) is drie of vier dagen ter plekke.

 • De beoordeling bestaat uit

  • een onderzoek van de kwaliteitsontwikkeling

  • een onderzoek van de 6 kwaliteitsverwachtingen volgens het beoordelingskader.

 • Naast gesprekken met het beleidsteam, leraren, lerenden en stagementoren vinden er ook observaties en documentenstudies plaats.

 • De teamcoördinator van het beoordelingsteam is het aanspreekpunt voor de school voor alle inhoudelijke en praktische informatie over de beoordelingsfocus, over de planning van de gesprekken en observaties …

 • De beoordeling eindigt met een advies en een beoordelingsverslag.

 • Hier vind je per periode de scholen waar een beoordeling plaatsvindt:

 • Voor meer info: zie Controle hbo5-opleiding Verpleegkunde - Onderwijsinspectie

Naar boven

Modernisering so

Is er een gedoogperiode voor de implementatie van de nieuwe onderwijsdoelen in het secundair onderwijs?
Alle pedagogische begeleidingsdiensten, het kabinet en de onderwijsinspectie hebben samen een groeipad uitgewerkt. Je vindt de afspraken in de presentatie pdf bestandGroeipad Toezicht Implementatie Onderwijsdoelen (512 kB). Wens je een extra woordje uitleg, neem dan contact op met jouw pedagogische begeleidingsdienst. Dit groeipad is ook geldig voor OV4 van het buitengewoon onderwijs. Voor OV3 geldt het volgende groeipad: pdf bestandGroeipad modernisering buso OV3 (502 kB) 

Mogen de eindtermen/sleutelcompetenties ook gedeeltelijk gerealiseerd worden binnen de levensbeschouwelijke vakken?
pdf bestandAfspraak tussen de onderwijsinspectie en de diverse onderwijsverstrekkers over realiseren van (transversale) eindtermen in LBV. (352 kB)

Regelgeving modernisering 1e graad gewoon secundair onderwijs
De modernisering gewoon secundair onderwijs wordt sinds 2019 stapsgewijs uitgerold, te beginnen met het eerste jaar. Hier formuleren we een aantal verwachtingen over de regelgeving voor de 1e graad van het secundair onderwijs die in overleg met de onderwijsverstrekkers tot stand kwamen.

Focuseenheden in de eerste graad secundair onderwijs – basisvorming
De onderwijsinspectie voert het onderzoek onderwijsleerpraktijk in de basisvorming van de eerste graad secundair onderwijs uit aan de hand van focuseenheden (pdf bestandfocuseenheden_in_de_eerste_graad_SO_basisvorming.pdf (118 kB)).

 

Naar boven