Reflectie- en synthesegesprekken

Wie neemt deel aan de reflectiegesprekken?

De onderwijsinspectie voert reflectiegesprekken met het beleidsteam, met leraren en met andere leden van het schoolteam.

Wie neemt deel aan het synthesegesprek?

De onderwijsinspectie voert het synthesegesprek met het beleidsteam. Het kan zeker zinvol zijn om (een deel van) het schoolteam of een afgevaardigde van het schoolbestuur bij dit gesprek te betrekken.

Kunnen deze gesprekken ook plaatsvinden na de schooluren?

De teamcoördinator en de directeur bekijken samen wat er mogelijk is.