Nieuwe eindtermen so

Hoe gaat de onderwijsinspectie om met de implementatie van de nieuwe eindtermen in het secundair onderwijs?

Alle pedagogische begeleidingsdiensten, het kabinet en de onderwijsinspectie hebben samen een groeipad uitgewerkt. Je vindt de afspraken in de presentatie pdf bestandGroeipad Toezicht Implementatie Onderwijsdoelen (512 kB). Wens je een extra woordje uitleg, neem dan contact op met jouw pedagogische begeleidingsdienst. Dit groeipad is ook geldig voor OV4 van het buitengewoon onderwijs.

Voor OV3: pdf bestandGroeipad modernisering buso OV3 (502 kB)

Mogen de transversale eindtermen/sleutelcompetenties ook gedeeltelijk gerealiseerd worden binnen de levensbeschouwelijke vakken?

pdf bestandAfspraak tussen de onderwijsinspectie en de diverse onderwijsverstrekkers over realiseren van (transversale) eindtermen in LBV. (352 kB)