Het schoolportret

Wat is de inhoud van het schoolportret?

Het schoolportret is een document met kwantitatieve data uit de databanken van het beleidsdomein onderwijs en vorming. Het bevat data zoals leerlingenaantallen, leerlingenkenmerken, personeelsgegevens en resultaten uit het vervolgonderwijs. Het doorlichtingsteam bestudeert dit schoolportret om zo een eerste zicht krijgen op de context, de input, de resultaten en effecten van de school.

Wat is het verschil met Mijn Onderwijs, Dataloep …?

Scholen krijgen door het beleidsdomein Onderwijs informatie aangereikt via Mijn Onderwijs en Dataloep. Die informatie is bedoeld om scholen te ondersteunen in hun kwaliteitsontwikkeling. Die informatie is permanent beschikbaar en wordt regelmatig geüpdatet. Het schoolportret is een momentopname en is in de eerste plaats bedoeld voor de onderwijsinspecteurs om de doorlichting voor te bereiden.