De overgangsmaatregelen: van doorlichtingsronde 3 naar Inspectie 2.0

Wat met een ‘lopend’ advies 2 (beperkt gunstig advies) uit doorlichtingsronde 3?

Elk doorlichtingsverslag uit doorlichtingsronde 3 bevat een datum vanaf wanneer de tekorten moeten weggewerkt zijn. Die datum bepaalt wanneer de instelling wordt doorgelicht in de nieuwe ronde van Inspectie 2.0. We lichten de instelling door zo snel mogelijk na deze datum in het doorlichtingsverslag. De instelling krijgt een gewone doorlichting volgens het nieuwe concept van Inspectie 2.0.

Meer informatie over de overgangsmaatregelen vind je hier: https://www.onderwijsinspectie.be/nl/informatie-schooljaar-2018-2019#Anch_03

Wat met een ‘lopend’ advies 3 (ongunstig advies) uit doorlichtingsronde 3?

Een paritair college volgt de instellingen met een lopend ongunstig advies en een goedgekeurd verbeteringsplan op binnen de afgesproken termijn. Tijdens deze doorlichting zal het paritair college enkel de tekorten onderzoeken.

Meer informatie over de overgangsmaatregelen vind je hier: https://www.onderwijsinspectie.be/nl/informatie-schooljaar-2018-2019#Anch_03