Bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne (BVH)

Hoe verloopt het onderzoek BVH in Inspectie 2.0?

Voorafgaand aan de doorlichting worden drie processen gekozen (bijvoorbeeld: noodplanning, elektriciteit, verwarming …) die de doorlichtingsfocus voor BVH bepalen. De school kiest één proces, de onderwijsinspectie kiest twee bijkomende processen. Aan de hand van deze processen gaat de onderwijsinspectie na of de risicobeheersing wordt gepland en uitgevoerd, of de school in de nodige ondersteuning voorziet, of de school de bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne systematisch en betrouwbaar evalueert en de kwaliteit ervan borgt en zo nodig bijstuurt. Het onderzoek bestaat uit documentenanalyse, een gesprek met de verantwoordelijken voor het BVH-beleid en een beperkte toetsing van de kwaliteit.

De ontwikkelingsschalen en processen (bu)bao en (bu)so BVH zijn terug te vinden op Doorlichten in de verschillende onderwijsniveaus.