Verkennend onderzoek naar de implementatie van het M-decreet in de CLB's

Tijdens het schooljaar 2016-2017 ging de onderwijsinspectie op bezoek bij elk van de 72 CLB’s in Vlaanderen.

Niet voor een reguliere doorlichting, wel om te verkennen hoe de centra aan de slag gaan met het M-decreet.

Meer bepaald met drie opdrachten die ze kregen in het kader van het M-decreet:

  1. hoe ondersteunen de centra de scholen in het versterken van de brede basiszorg en de verhoogde zorg?
  2. hoe doorlopen de centra de handelingsgerichte diagnostische trajecten voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften?
  3. hoe maken de centra (gemotiveerde) verslagen op?

Benieuwd naar het antwoord? Lees meer in ons rapport pdf bestandVerkennend onderzoek naar de implementatie van het M-decreet in de CLB's (2.48 MB).

Contactpersoon: bart.maes@ond.vlaanderen.be

Onderzoeken