Onderzoek Leerlingenbegeleiding: hoe kwaliteitsvol is de leerlingenbegeleiding in de basisscholen en in de eerste graad secundair onderwijs?

Onderzoek Leerlingenbegeleiding: hoe kwaliteitsvol is de leerlingenbegeleiding in de basisscholen en in de eerste graad secundair onderwijs?

Het M-decreet (2014) bevat opdrachten voor de scholen én voor de centra voor leerlingenbegeleiding (CLB). In het schooljaar 2015-2016 onderzocht de onderwijsinspectie al hoe de CLB’s omgaan met de opdrachten die verbonden zijn aan het M-decreet . Afgelopen schooljaar was het de beurt aan de scholen: hoe neemt de school op beleidsniveau, maar ook de leraar in zijn of haar klas de zorg voor elke leerling op?

Het onderzoek van de onderwijsinspectie vond in juni 2017 plaats in 27 basisscholen en 28 secundaire scholen (eerste graad) en geeft een antwoord op drie vragen:

  • Zorgen de scholen voor een kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding?
  • Voeren de scholen een kwaliteitsvol beleid en doen zij aan kwaliteitsontwikkeling inzake leerlingenbegeleiding?
  • Welke zijn volgens de scholen succesfactoren en drempels voor een kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding?

Benieuwd naar de antwoorden? Lees meer in ons rapport pdf bestandhoe kwaliteitsvol is de leerlingenbegeleiding in de basisscholen en in de eerste graad secundair onderwijs? (7.07 MB)