Onderzoek implementatie niveaudecreet dko

Sedert februari 2018 beschikt het deeltijds kunstonderwijs over een eigen niveaudecreet. In het kader van haar stimulerende rol nam de onderwijsinspectie het initiatief om tijdens de doorlichtingen van het schooljaar 2018-2019 te onderzoeken in welke mate academies de opdracht en de finaliteit van het deeltijds kunstonderwijs – zoals bepaald in het nieuwe decreet – implementeren één jaar na de invoering.

Het rapport geeft een antwoord op drie vragen:

  • In welke mate organiseren academies een aanbod dat afgestemd is op de nieuwe doelen?
  • In welke mate begeleiden academies leerlingen in hun keuzes in de loop van het leertraject zodat ze zelfstandigheid verwerven in hun artistieke ontwikkeling?
  • In welke mate beoordelen en certificeren academies verworven competenties?

Het rapport: pdf bestandRapport Niveaudecreet dko (september 2019) (683 kB)