Onderzoek impact veranderende contexten in vwo

Omwille van de coronacrisis organiseerde de onderwijsinspectie tijdens het schooljaar 2020-2021 geen doorlichtingen binnen het volwassenenonderwijs. We kozen er in de plaats voor om door middel van een impactonderzoek een actueel en accuraat zicht te krijgen op de stand van zaken in het volwassenenonderwijs. We gingen na welke impact de veranderende contexten (schaalvergroting, financieringsdecreet en coronacrisis) hebben op de cursisten en op het beleid van de centra.


De resultaten vind je in het pdf bestandrapport vwo van crisis naar kans (1.15 MB)