Onderzoek gecombineerd onderwijs

Opdracht van de inspectie

Het decreet van 15 juni 2007 biedt CVO’s de mogelijkheid om gecombineerd onderwijs te organiseren en geeft de krijtlijnen aan waarbinnen dit kan gebeuren. De decretaal vastgelegde criteria hebben betrekking op het cursusmateriaal, de didactische middelen, de evaluatie en de opvolging van de cursisten. Daarnaast voorziet dit decreet in ondersteunende en begeleidende maatregelen zoals een financiering/subsidiëring aan 120 %. Om te kunnen genieten van deze bijkomende financiering/subsidiëring is een positief advies van de onderwijsinspectie vereist. Daartoe voert de onderwijsinspectie een onderzoek naar de conformiteit met de decretale criteria.

Werkwijze en instrumenten

De onderwijsinspectie vraagt via e-mail formeel toegang tot de elektronische leeromgeving (ELO) van het centrum zodat ze het gecombineerd onderwijs online kan onderzoeken. Zij bezorgt AHOVOKS de adviezen. AHOVOKS brengt de centra op de hoogte van het advies.

Extra informatie

Hieronder vind je uitleg bij de aanpak, de criteria en de bronnen die de onderwijsinspectie ter inzage vraagt.

Criteria (VWO/2011/03)

Bij de beoordeling van het gecombineerd onderwijs gelden volgende criteria:

  1. Het voldoet aan de wettelijk bepalingen van het decreet volwassenenonderwijs.
  2. Het omvat minimaal een evaluatiemoment in contactonderwijs.
  3. Het cursusmateriaal en de didactische middelen voor het gedeelte afstandsonderwijs zijn geschikt voor multimediaal gebruik.
  4. De wijze van evalueren van het gedeelte afstandsonderwijs is duidelijk omschreven.
  5. De deelname van cursisten aan het gedeelte afstandsonderwijs wordt systematisch opgevolgd.
Online inzage

Om het onderzoek te kunnen uitvoeren vraagt de onderwijsinspectie online inzage in

  1. het cursusmateriaal en de didactische middelen van het gedeelte afstandsonderwijs van de betreffende module;
  2. de documenten waaruit blijkt hoe het gedeelte afstandsonderwijs wordt geëvalueerd;
  3. andere relevante informatie waarvan het centrum oordeelt dat die essentieel is voor het gedeelte afstandsonderwijs van de betreffende module.

FAQ