Onderzoek begrijpend lezen secundair onderwijs: een sensibiliseringsoefening

Verschillende recente onderzoeken (PIRLS 2016, PISA 2018 en peilingen) geven aan dat de leerlingprestaties voor begrijpend lezen dalen in ons (secundair) onderwijs. Deze dalende prestaties zorgen voor een groot draagvlak voor verbeteracties. Acties die moeten komen van verschillende partners, niet alleen van de scholen en de leraren. Ook de onderwijsinspectie heeft met een beknopt onderzoek haar steentje willen bijdragen om het begrijpend lezen onder de aandacht te brengen, vooreerst in de 20 secundaire scholen die werden doorgelicht van april tot juni 2019. Concreet willen we met dit onderzoek een beter zicht geven op de kwaliteit van het (begrijpend) leesonderwijs alsook de kwaliteit van het (begrijpend) leesonderwijs stimuleren door er tijdens de doorlichtingen met de schoolteams over te reflecteren.

pdf bestandRapport Begrijpend Lezen so (maart 2020) (959 kB)