Onderzoek begrijpend lezen basisonderwijs

Het begrijpend lezen in de Vlaamse basisscholen gaat achteruit, zo bleek uit PIRLS 2016 en uit de herhalingspeiling lezen in 2018. En dat terwijl dit een essentiële vaardigheid is. Begrijpend lezen is niet enkel belangrijk in het leergebied Nederlands, maar ook in de andere leergebieden én voor de persoonlijke ontwikkeling en het functioneren in onze samenleving. Zowel op vraag van de toenmalige minister van onderwijs als van de Taalunie wil de onderwijsinspectie mee het urgentiebesef versterken en het begrijpend leesonderwijs opvolgen en stimuleren. Concreet deden we dit door tijdens de doorlichtingen 2018-2019 in het basisonderwijs extra te focussen op begrijpend lezen.

In het rapport krijg je een beeld van het begrijpend leesonderwijs anno 2019 en wat de sterke en zwakke punten zijn van de huidige praktijken.

pdf bestandRapport begrijpend lezen basisonderwijs (1.33 MB)