Onderwijsinspectie in coronatijd: rapporten

Schooljaar 2020-2021

Omwille van de coronacrisis organiseerde de onderwijsinspectie tijdens het schooljaar 2020-2021 geen doorlichtingen binnen het volwassenenonderwijs. We kozen er in de plaats voor om door middel van een impactonderzoek een actueel en accuraat zicht te krijgen op de stand van zaken in het volwassenenonderwijs. We gingen na welke impact de veranderende contexten (schaalvergroting, financieringsdecreet en coronacrisis) hebben op de cursisten en op het beleid van de centra.

De resultaten vind je in ons rapport pdf bestandrapport vwo van crisis naar kans (1.15 MB).

Tijdens de maand oktober 2020 sprak de onderwijsinspectie met alle CLB’s over:

  • de prioriteiten op het vlak van preventieve gezondheidszorg
  • de specifieke aandacht voor groepen van leerlingen die onder de huidige omstandigheden moeilijker deelnemen aan onderwijs
  • en de impact van corona op de personeelsorganisatie.

De resultaten vind je in het rapport pdf bestandPrioriteiten CLB in 2020-2021 (belronde oktober 2020) (776 kB).

Tijdens de maanden september - oktober 2020 voerde de onderwijsinspectie een aantal try-outs van korte doorlichtingen uit in het leerplichtonderwijs. Voorafgaand aan die korte doorlichtingen konden de leerlingen, leraren en ouders een online bevraging invullen. De respons op de bevragingen was voldoende groot om uitspraken te kunnen doen over het Vlaamse onderwijs. In onderstaande databladen lees je dan ook wat de leerlingen, leraren en ouders in september – oktober 2020 ons vertelden over

Aansluitend bij de korte doorlichtingen deden we een onderzoek naar de binnenluchtkwaliteit en ventilatie/verluchting.
De resultaten van die onderzoeken vind je in het rapport pdf bestandRapport binnenluchtkwaliteit (september - oktober 2020) (1.17 MB).

Schooljaar 2019-2020

Van maart tot juni 2020 organiseerde de onderwijsinspectie verschillende belrondes en schoolbezoeken. De conclusies vind je in onderstaande rapporten.

Tussen 21 en 30 april hebben we alle 3700 scholen, centra en academies gecontacteerd met vragen over de organisatie en de inhoud van de aanlooplessen. We hebben ook knelpunten en bezorgdheden van die periode in kaart gebracht in verschillende rapporten. Je vindt ze hier terug:

pdf bestandRapport belronde basisonderwijs (24 april 2020) (663 kB)
pdf bestandRapport belronde basisonderwijs (30 april 2020) (421 kB)
pdf bestandRapport belronde secundair onderwijs (24 april 2020) (657 kB)
pdf bestandRapport belronde secundair onderwijs (30 april 2020) (406 kB)
pdf bestandRapport belronde buitengewoon onderwijs (5 mei 2020) (472 kB)
pdf bestandRapport belronde deeltijds kunstonderwijs (30 april 2020) (328 kB)
pdf bestandRapport belronde volwassenenonderwijs (6 mei 2020) (418 kB)
pdf bestandRapport belronde bezorgdheden (29 april 2020) (251 kB)

Tussen 4 en 15 mei hebben we opnieuw contact opgenomen met een representatieve steekproef van scholen en academies. De vragen gingen deze keer over de risicoanalyse en de heropstart op 15/18 mei. Onze bevindingen vind je hier terug:
pdf bestandRapport belronde risicoanalyse basisonderwijs (8 mei 2020) (338 kB)
pdf bestandRapport belronde risicoanalyse basisonderwijs fragiele scholen (10 mei 2020) (242 kB)
pdf bestandRapport belronde risicoanalyse secundair onderwijs (13 mei 2020) (261 kB)
pdf bestandRapport belronde risicoanalyse buitengewoon basisonderwijs (13 mei 2020) (276 kB)
pdf bestandRapport belronde risicoanalyse buitengewoon secundair onderwijs (13 mei 2020) (260 kB)
pdf bestandRapport belronde risicoanalyse deeltijds kunstonderwijs (25 mei 2020) (251 kB)
Op 19 en 20 mei hebben we ongeveer 650 scholen gebeld om hen een aantal vragen te stellen over de opstart en de opvang. De vaststellingen staan in deze rapporten:

pdf bestandRapport belronde heropstart basisonderwijs (20 mei 2020) (286 kB)
pdf bestandRapport belronde heropstart buitengewoon basisonderwijs (20 mei 2020) (282 kB)
pdf bestandRapport belronde heropstart secundair onderwijs (20 mei 2020) (289 kB)
pdf bestandRapport belronde heropstart buitengewoon secundair onderwijs (20 mei 2020) (402 kB)

Op 5 juni bevroegen we 230 lagere scholen over de uitbreiding van de opstart. De resultaten vind je in dit rapport:

pdf bestandRapport belronde uitbreiding heropstart basisonderwijs ( 5 juni 2020) (209 kB)

Tussen 15 en 19 juni hebben we schoolbezoeken uitgevoerd om de impact van de coronamaatregelen op de pedagogische praktijk in kaart te brengen. Daarvoor zijn we in gesprek gegaan met de beleidsverantwoordelijke(n). Concreet bevroegen we de impact van de coronamaatregelen op de leerlingenevaluatie, op de leervorderingen en het welbevinden van de leerlingen en op de vormgeving van de klaspraktijk. We blikten ook vooruit naar volgend schooljaar: wat nemen de scholen mee uit deze crisis? Tot slot vroegen we naar het welbevinden van het schoolteam.
Tijdens deze schoolbezoeken werd ook een bevraging afgenomen bij de zorgcoördinatoren en leerlingenbegeleiders over de ondersteuning van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Ook de internaten werden bevraagd naar de impact van corona op hun werking.
Dit zijn de rapporten:

pdf bestandSynthese van de rapporten pedagogische praktijk bao, buo en so (25 juni 2020) (304 kB)

pdf bestandRapport schoolbezoeken basisonderwijs (25 juni 2020) (297 kB)

pdf bestandRapport schoolbezoeken secundair onderwijs (25 juni 2020) (460 kB)

pdf bestandRapport schoolbezoeken buitengewoon onderwijs (25 juni 2020) (376 kB)

pdf bestandRapport academiebezoeken (25 juni 2020) (1.15 MB)

pdf bestandRapport ondersteuning van leerlingen met specifieke noden (2 juli 2020) (768 kB)

pdf bestandRapport bevraging internaten (2 juli 2020) (339 kB)

Alle CLB’s werden gebeld tussen 28 mei en 11 juni om inzicht te krijgen in de impact van de coronacrisis op de werking van de centra. Het rapport vind je hier:

pdf bestandRapport belronde CLB (1 juli 2020) (487 kB)

Onderzoeken