Erkenning van internaten

Opdracht van de inspectie


Om tot een advies te komen over de erkenning van een internaat voert de onderwijsinspectie een erkenningsonderzoek uit in de betrokken internaten of vestgingsplaatsen.  We gaan na of het internaat gevestigd is in lokalen die voldoen aan de voorwaarden inzake bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne zoals bepaald in de codificatie van sommige bepalingen voor het onderwijs van 28 oktober 2016 Art. III. 4.  


Werkwijze en instrumenten


Om tot een advies te komen over de erkenning voeren we een gesprek met de interne dienst en de internaatbeheerder. pdf bestandWe maken hiervoor gebruik van deze lijst. (126 kB)