Samenwerking met het Agentschap Inburgering en Integratie

Referentiekader NT2

De samenwerking met het Agentschap Inburgering en Integratie bepaalt dat de onderwijsinspectie een referentiekader voor de kwaliteit van het NT2-onderwijs opstelt in dialoog met de stakeholders en gebaseerd op wetenschappelijke literatuur. Dit referentiekader zet minimale gemeenschappelijke verwachtingen van kwaliteitsvol NT2-onderwijs uit. Je vindt dat kader hier:pdf bestandNT2 Referentiekader onderwijskwaliteit (541 kB).

Extra informatie

Wil je weten welke onderzoeken het GIA (Geletterdheid, Integratie/Inburgering en Anderstaligheid)-team in het verleden uitvoerde en welke beleidsaanbevelingen het formuleerde? Lees dan onze jaarlijkse rapporten:

GIA-rapport 2016