Jaarverslag: Onderwijsspiegel

Opdracht van de inspectie

Kwaliteitsdecreet (8 mei 2009), artikel 34: "De Vlaamse Regering bezorgt aan het Vlaams Parlement jaarlijks een verslag van de inspectie. Dit verslag is gebaseerd op de werkzaamheden van de inspectie en behandelt een of meer kwaliteitsaspecten van onderwijs."

Werkwijze en instrumenten

Het jaarverslag van de onderwijsinspectie bestaat telkens uit een overzicht van de resultaten van de doorlichtingen van het voorbije schooljaar en één of meerdere thematische onderzoeken. Deze thematische onderzoeken worden - in de mate van het mogelijke - uitgevoerd tijdens de reguliere doorlichtingen.

Onderwijsspiegel 2022

De Onderwijsspiegel bestaat dit jaar opnieuw uit vier delen.

  • Deel 1: Een overzicht van de activiteiten tijdens het schooljaar 2020-2021. Geen doorlichtingen, maar activiteiten omwille van de aanhoudende coronacrisis.
  • Deel 2: Onderzoeken in de kijker: met dit jaar (1) de hbo5-opleiding Verpleegkunde: een terreinverkenning en (2) verkennende onderzoeken in het vwo: welke impact hebben veranderende contexten op de cursisten en op het beleid van de centra?
  • Deel 3: Een overzicht van de andere opdrachten die per decreet of besluit zijn toegekend aan de onderwijsinspectie
  • Deel 4: Een blik op de toekomst: gedifferentieerd doorlichten

Veel leesplezier!

Eerdere edities