Examencommissie basisonderwijs

Opdracht van de inspectie

Elke jongere die minstens 9 jaar oud is, mag deelnemen aan de examencommissie basisonderwijs om het getuigschrift basisonderwijs te behalen. Sinds 1 september 2014 zijn leerlingen huisonderwijs verplicht het getuigschrift basisonderwijs te behalen. Zij moeten zich inschrijven ten laatste in het schooljaar waarin ze voor 1 januari 11 jaar worden.

De Vlaamse Regering vertrouwt de examencommissies basisonderwijs per provincie toe aan ten minste een vrije basisschool (of lagere school) en ten minste een officiële basisschool (of lagere school). De selectie van provinciale examencommissies gebeurt op advies van de onderwijsinspectie.

Werkwijze en instrumenten

De onderwijsinspectie selecteert de examencommissiescholen en is belast met het toezicht op de examencommissies. Per provincie oefent één onderwijsinspecteur dit toezicht uit. Hij/zij brengt verslag uit over het verloop van de examencommissies in de scholen en de resultaten van de deelnemers aan het examen. Op basis van de vijf provinciale verslagen stelt de coördinerend inspecteur basisonderwijs jaarlijks een samenvattend rapport op voor de minister van onderwijs.

Extra informatie

De regelgeving met betrekking tot de examencommissie basisonderwijs wordt geregeld via:

FAQ