Advisering maatwerk (CBE)

Opdracht van de inspectie

Het decreet voor het volwassenenonderwijs van 15 juni 2007 biedt de centra voor basiseducatie (CBE's) de mogelijkheid tot ‘maatwerk’. Met dat maatwerk kunnen CBE's op vraag van derden een flexibel aanbod bieden. De CBE's kunnen daarvoor doelen selecteren uit bestaande opleidingen. Een maatwerkopleiding moet voor minstens zes cursisten worden georganiseerd en moet de goedkeuring van het LOC krijgen. In tegenstelling tot de door de overheid vastgelegde modules en opleidingen, is maatwerk niet certificeerbaar. De cursist krijgt dus geen certificaat.

Werkwijze en instrumenten

De onderwijsinspectie moet de aangevraagde maatwerkopleidingen binnen de 10 werkdagen beoordelen. Een aanvraag kan een gunstig of een ongunstig advies krijgen.

Extra informatie

 

FAQ