Andere opdrachten

Wat zijn de principes achter de doorlichtingsaanpak? Wat zijn de onderzoeksvragen tijdens een doorlichting? Hoe gebeurt de beoordeling? Welke adviezen zijn er? Hoe verloopt een doorlichting?

doorlichting

Andere opdrachten van de onderwijsinspectie: adviseringen, onderzoeken, controles en andere.

Doorlichtingsverslagen

Met de aanslepende coronacrisis wordt het een bijzonder schooljaar. We hebben onze aanpak dan ook veranderd. Wat gaan we doorlichten? Wat onderzoeken? En hoe zal dit allemaal verlopen?

Levensbeschouwelijke inspectie

Informatie over de inspectie levensbeschouwelijke vakken vind je in deze rubriek.