Wat is Inspectie 2.0? De 7 principes

  1. Scholen, begeleidingsdiensten en onderwijsinspectie delen eenzelfde referentiekader voor onderwijskwaliteit: het OK. Meer informatie vind je hier
  2. Zowel in het OK als in de doorlichting staat de leerling of de cursist centraal!
  3. De onderwijsinspectie licht elke school minimaal één keer om de zes jaar door
  4. De onderwijsinspectie gaat met de school in dialoog over het gevoerde kwaliteitsbeleid
  5. De onderwijsinspectie vraagt enkel nog documenten die noodzakelijk zijn en legt de focus op het digitaal ter beschikking stellen
  6. De onderwijsinspectie neemt een controlerende en stimulerende rol op
  7. De onderwijsinspectie geeft vertrouwen aan de scholen: de doorlichting vertrekt vanuit het principe ‘de school werkt kwaliteitsvol’

Zie ook persbericht pdf bestandOnderwijsinspectie 2.0: partner van scholen en CLB-teams (53 kB) (2 juni 2017)