Van ROK naar OK naar Inspectie 2.0

 • 20 september 2016

20/9: lancering OK

Het is zover! Vanaf 20/9 is er een gemeenschappelijk kader om te bouwen aan Onderwijskwaliteit (OK). Een kader dat de minimale gemeenschappelijke verwachtingen van kwaliteitsvol onderwijs uiteenzet.

Aan dit kader werd afgelopen schooljaar hard gewerkt: één schooljaar lang gaven alle mogelijke betrokkenen – leerlingen, ouders, leraren en medewerkers, directies, onderwijsinspecteurs, begeleiders, lerarenopleiders, vertegenwoordigers van vakbonden en middenveldorganisaties, onderzoekers en wetenschappers … - een antwoord op de vraag: wat is voor jou goed onderwijs? Ze beantwoordden vragen over:

 1. kwaliteitszorg: wat moet een school doen om kwaliteitszorg te realiseren?
 2. de ontwikkeling van alle lerenden: wat is een kwaliteitsvol onderwijsleerproces?
 3. resultaten en effecten: welke effecten verwacht je van kwaliteitsvol onderwijs?
 4. beleid: wat verwacht je van een goed schoolbeleid?

In het kader – dat uit dezelfde vier rubrieken bestaat - vind je dan ook consensus over wat bijvoorbeeld een goede evaluatie is, een goede begeleiding, een goede leef- en leeromgeving …

Scholen, begeleidingsdiensten en de onderwijsinspectie gaan nu elk op hun manier aan de slag met dit kader:

 • schoolteams om een eigen kwaliteitsbeleid te ontwikkelen en een eigen weg uit te stippelen
 • begeleidingsdiensten om scholen te inspireren en te stimuleren
 • de onderwijsinspectie om haar vernieuwd kwaliteitstoezicht (Inspectie 2.0) uit te bouwen.

Wat is het OK? Meer informatie vind je in ons OK-magazine (1.58 MB).

 

Inspectie 2.0

Vanaf 1 januari 2018 trekt de onderwijsinspectie het veld in met een vernieuwd kwaliteitstoezicht: Inspectie 2.0. Ingrediënten van deze (ver)nieuw(d)e receptuur zijn onder meer: minimale gemeenschappelijke kwaliteitsverwachtingen in een referentiekader voor onderwijskwaliteit (dat is er nu!), het interne kwaliteitsbeleid centraler in het externe kwaliteitstoezicht, een gedifferentieerde controle van de onderwijskwaliteit, minimale administratieve lasten.

Via onze website houden we jullie op de hoogte van onze Inspectie 2.0-werkzaamheden tijdens het schooljaar 2016-2017. Vergeet dus niet regelmatig een kijkje te nemen.

 

Meer info over het (R)OK

Op www.mijnschoolisok.be vind je

 • het kader met de gemeenschappelijke kwaliteitsverwachtingen
 • getuigenissen van een leerling, ouder, leraar, directeur … over wat dit kader voor hen kan betekenen
 • een smaakmaker om kennis te maken met de kwaliteitsverwachtingen

Hoe dit kader tot stand kwam, vind je op http://onderwijs.vlaanderen.be/rok