Privacy

Wat met de privacy bij de inzage van een leerlingendossier?

Omdat de onderwijsinspectie het dossier niet gebruikt voor individuele doeleinden maar om uitspraken te doen op schoolniveau, is dit geen inbreuk op de privacy. Als ouders zich verzetten tegen inzage in het dossier, is dat geen enkel probleem. De onderwijsinspectie beoordeelt immers geen individuele dossiers, maar gaat aan de hand van die dossiers onder meer na of de school kwaliteitsvolle trajecten uitzet om gepaste begeleiding te bieden aan alle leerlingen.