Hoe kwaliteitsvol is de leerlingenbegeleiding? Een onderzoek

  • 15 maart 2018

Het M-decreet (2014) bevat opdrachten voor de scholen én voor de centra voor leerlingenbegeleiding (CLB). In het schooljaar 2015-2016 onderzocht de onderwijsinspectie al hoe de CLB’s omgaan met de opdrachten die verbonden zijn aan het M-decreet. Afgelopen schooljaar was het de beurt aan de scholen: hoe neemt de school op beleidsniveau, maar ook de leraar in zijn of haar klas de zorg voor elke leerling op? Het onderzoek vond in juni 2017 plaats in 27 basisscholen en 28 secundaire scholen (eerste graad).

De resultaten vind je op onze pagina onderzoeken.