Onderzoek onderwijsleerpraktijk

Is het onderzoek onderwijsleerpraktijk hetzelfde als een onderzoek van de leerplanrealisatie?

Neen, dit onderzoek richt zich zowel op het bereiken van de eindtermen en nastreven van de ontwikkelingsdoelen als op de kwaliteitsverwachtingen uit het OK die daar een rechtstreekse impact op hebben zoals bijvoorbeeld een positief en stimulerend leer- en leefklimaat.

Baseert de onderwijsinspectie zich op de eindtermen of op de leerplandoelen?

De onderwijsinspectie gaat het gesprek aan vanuit de leerplannen. Bij het onderzoek en de beoordeling houdt de onderwijsinspectie echter alleen rekening met de leerplandoelen die het bereiken van de eindtermen en de basiscompetenties of het nastreven van de ontwikkelingsdoelen beogen. Als het leerplan niet gebaseerd is op eindtermen of basiscompetenties of ontwikkelingsdoelen, houdt de onderwijsinspectie alleen rekening met de leerplandoelen.

Voor het buitengewoon onderwijs vormen de ontwikkelingsdoelen het referentiekader. Indien relevant, kan een klassenraad of schoolteam leerplandoelen selecteren en opnemen in het handelingsplan. Die leerplandoelen krijgen dan het statuut van ontwikkelingsdoel. Dit betekent dat het schoolteam die geselecteerde leerplandoelen uitdrukkelijk moet aanbieden en nastreven.  

Voor de beroepsgerichte vorming in opleidingsvorm 3 zijn de vastgelegde opleidingsprofielen het referentiekader, naast de decretaal bepaalde ontwikkelingsdoelen voor de algemene en sociale vorming. 

Omdat opleidingsvorm 4 het gemeenschappelijke curriculum aanbiedt, vormen de leerplannen van het gewoon onderwijs het referentiekader.