Verbeteringsplan 2017-2018

Deze pagina is enkel geldig voor instellingen die in het schooljaar 2017-2018 een verbeteringsplan kunnen indienen.

Het bestuur van een instelling heeft de mogelijkheid om na een ongunstig advies de tijdelijke opschorting van de opheffingsprocedure aan te vragen bij de Vlaamse Regering. De termijn van deze opschorting bedraagt minimaal 1 en maximaal 3 jaren.
Het bestuur vraagt deze opschorting aan door via de onderwijsinspectie een verbeteringsplan in te dienen bij de Vlaamse Regering. In dit plan werkt ze uit hoe ze de tekorten die aanleiding gaven tot het ongunstige advies zal aanpakken.
Er zijn geen wettelijk vastgelegde inhoudelijke of vormelijke vereisten voor dit verbeteringsplan.

pdf bestandVerbeteringsplan: criteria om dit plan te adviseren en praktische info (579 kB)