Geïntegreerd doorlichten

Hoe gebeurt het geïntegreerd doorlichten in het kleuteronderwijs?

De onderwijsinspectie sluit aan bij de eigenheid van het kleuteronderwijs en voert het onderzoek naar de onderwijsleerpraktijk geïntegreerd uit. Dit betekent dat we in Inspectie 2.0 voor het kleuteronderwijs niet langer werken met een doorlichtingsfocus van enkele leergebieden. We bekijken voor het totale aanbod (1) de afstemming op het doelenkader, (2) het leer- en ontwikkelingsgericht aanbod, (3) het leer- en leefklimaat, (4) de materiële leeromgeving en onderwijsorganisatie, (5) de feedback, (6) de evaluatie en (7) de leereffecten.