Monitoringrapport OKAN

Op vraag van de minister van Onderwijs bracht de onderwijsinspectie op het einde van afgelopen schooljaar 2016-2017 de activiteiten van de vervolgschoolcoaches in kaart. Deze monitoring toont aan hoe de uren-leraar vervolgschoolcoaching worden ingezet en welke de activiteiten van de vervolgschoolcoaches zijn. Het gaat om een inventarisatie van praktijken. De inventarisatie gebeurde aan de hand van een online enquête bij de 79 scholen die onthaalonderwijs aanbieden.

Voor het volledige rapport:pdf bestandMonitoringrapport OKAN (augustus 2017) (726 kB).