Jaarverslag: onderwijsspiegel

Opdracht van de inspectie

Kwaliteitsdecreet (8 mei 2009), artikel 34: "De Vlaamse Regering bezorgt aan het Vlaams Parlement jaarlijks een verslag van de inspectie. Dit verslag is gebaseerd op de werkzaamheden van de inspectie en behandelt een of meer kwaliteitsaspecten van onderwijs."

Werkwijze en instrumenten

Het jaarverslag van de onderwijsinspectie bestaat telkens uit een overzicht van de resultaten van de doorlichtingen van het voorbije schooljaar en één of meerdere thematische onderzoeken. Deze thematische onderzoeken worden - in de mate van het mogelijke - uitgevoerd tijdens de reguliere doorlichtingen.

Onderwijsspiegel 2016

Het is weer zover: de onderwijsinspectie presenteert op 18 april haar Onderwijsspiegel!

Het jaarverslag van de onderwijsinspectie bestaat dit jaar uit vier delen:

  • Deel 1 bevat de resultaten van de doorlichtingen van het schooljaar 2014-2015.
  • Deel 2 zet enkele onderzoeken in de kijker zoals het welbevinden van leerlingen, de kwaliteit van het OKAN-onderwijs en het nastreven van de vakoverschrijdende eindtermen.
  • Deel 3 van de Onderwijsspiegel biedt een overzicht van de andere opdrachten van de Onderwijsinspectie. We zoomen in op twee GIA-rapporten (geletterdheid, inburgering en anderstaligheid) en rapporteren over de controle van de internaten.
  • In deel 4 werpen we een blik op de toekomst en vertellen we onder meer iets over de grote krijtlijnen van het Referentiekader voor OnderwijsKwaliteit (ROK) en Inspectie 2.0.

Veel leesplezier en laat ons weten wat je ervan vindt via onderwijsinspectie@vlaanderen.be

 

Eerdere edities