Doorlichtingen CLB 2016-2017

Vanaf 2016-2017 gaan de doorlichtingen in de centra voor leerlingenbegeleiding opnieuw van start.

Wat is anders?

De controles bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne worden afzonderlijk uitgevoerd.
Ze worden gepland in de eerste maanden van het schooljaar.

De doorlichtingen worden gespreid over het schooljaar. Ze worden uitgevoerd door een team van onderwijsinspecteurs met ervaring in de centra voor leerlingenbegeleiding, het basis- en secundair onderwijs.

Een doorlichting is een onderzoek van:

 1. de CLB-reglementering,
 2. de kwaliteitsbewaking door het centrum,
 3. het algemeen beleid van het centrum.

Een doorlichting bestaat uit drie fasen:

het vooronderzoek, het doorlichtingsbezoek en het doorlichtingsverslag.

 • Tijdens het vooronderzoek (analyse van documenten en data) bekijkt het inspectieteam het gehele centrum aan de hand van het CIPO-referentiekader en de erkenningsvoor-waarden. Het vooronderzoek wordt afgesloten met een doorlichtingsfocus: een selectie van te onderzoeken aspecten tijdens het doorlichtingsbezoek.
 • Tijdens het doorlichtingsbezoek voert de onderwijsinspectie het onderzoek uit aan de hand van observaties, gesprekken en analyse van documenten.
 • Het doorlichtingsverslag beschrijft het resultaat van de doorlichting, bevat een advies over de verdere erkenning en wordt gepubliceerd op www.doorlichtingsverslagen.be.

Een gedifferentieerd onderzoek

 1. Omdat de onderwijsinspectie gedifferentieerd doorlicht, onderzoekt het inspectieteam in het centrum een selectie van de erkenningsvoorwaarden. Erkenningsvoorwaarden gelinkt aan het M-decreet komen dit jaar niet in de doorlichtingsfocus.
 2. Om de kwaliteitsbewaking door het centrum na te gaan, selecteert het inspectieteam een aan-tal procesvariabelen. Het inspectieteam gaat met de kwaliteitswijzer na of het centrum voor de-ze procesvariabelen aandacht heeft voor
  • doelgerichtheid: welke doelen stelt het centrum voorop?
  • ondersteuning: welke ondersteunende initiatieven neemt het centrum om efficiënt en doelgericht te werken?
  • doeltreffendheid: bereikt het centrum de doelen en gaat het centrum dit na?
  • ontwikkeling: heeft het centrum aandacht voor nieuwe ontwikkelingen?
 3. Het inspectieteam onderzoekt ten slotte het algemeen beleid van het centrum aan de hand van drie procesvariabelen: leiderschap, visieontwikkeling, besluitvorming.

Het advies

De onderwijsinspectie brengt een advies uit dat betrekking heeft op de volledige organisatie.