Wij zijn aan de beurt!

In de rubriek doorlichten vind je heel wat extra informatie over het verloop van een doorlichting en onze methodologie.
Op de pagina met niveauspecifieke informatie vind je onder meer informatie over de ter beschikking te stellen documenten tijdens een doorlichting.
We stellen ook volledig vrijblijvend een instrument ter beschikking om het welbevinden van je leerlingen te testen. Dit is beschikbaar voor scholen bao, bubao, so, dbso en buso. Meer informatie vind je hier.

Voor het schooljaar 2016-2017 verloopt de communicatie met de instellingen als volgt:

  • Volgens de feedback die we ontvangen, is het voor vele schoolteams stresserend dat we de doorlichting een jaar vooraf aankondigen. Daarnaast willen we als onderwijsinspectie ook bijdragen aan het beperken van planlast en willen we het aanmaken van verantwoordingsgerichte documenten vermijden. Daarom krijgen de scholen, centra en academies geen brief meer voorafgaand aan het schooljaar waarin we ze doorlichten. We informeren elke instelling ten minste 30 kalenderdagen voorafgaand aan de doorlichting. Dit planlastverlagend initiatief kadert in Operatie Tarra.
  • Vanaf schooljaar 2016-2017 gaan de doorlichtingen in de CLB’s opnieuw van start. Hier vind je extra informatie voor CLB's.
  • Alle instellingen krijgen ten minste 30 kalenderdagen voor de doorlichting een officiële aankondigingsbrief van de doorlichting. In deze brief krijgt de instelling informatie over de exacte data van de doorlichting en de samenstelling van het inspectieteam. Het bestuur van de instelling krijgt eveneens een officiële aankondigingsbrief.

    De onderwijsinspectie deelt haar werkjaar op in 11 perioden. Elke periode bestaat uit een vooronderzoek (VO) en een doorlichtingsbezoek (DL).
    Zie ook de kalender doorlichtingen 2016-2017 (245 kB) voor de exacte data van het vooronderzoek (VO) en van de doorlichting (DL).

 

Opgelet! Om met de school, het centrum of de academie te corresponderen gebruiken we het e-mailadres dat terug te vinden is op de website onderwijsaanbod in Vlaanderen. Een fout in je contactgegevens op de website van onderwijsaanbod? Meld het hier.

Nog vragen? Stuur een e-mail naar doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be met als onderwerp "doorlichting 2016-2017".