Wij zijn aan de beurt!

In de rubriek doorlichten vind je heel wat extra informatie over het verloop van een doorlichting en onze methodologie.
Op de pagina met niveauspecifieke informatie vind je onder meer informatie over de ter beschikking te stellen documenten tijdens een doorlichting.
We stellen ook volledig vrijblijvend een instrument ter beschikking om het welbevinden van je leerlingen te testen. Dit is beschikbaar voor scholen bao, bubao, so, dbso en buso. Meer informatie vind je hier.

Voor het schooljaar 2016-2017 verloopt de communicatie met de instellingen als volgt:

 

Opgelet! Om met de school, het centrum of de academie te corresponderen gebruiken we het e-mailadres dat terug te vinden is op de website onderwijsaanbod in Vlaanderen. Een fout in je contactgegevens op de website van onderwijsaanbod? Meld het hier.

Nog vragen? Stuur een e-mail naar doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be met als onderwerp "doorlichting 2016-2017".