Hoe onderzoeken we?

De onderzoeken gebeuren aan de hand van

  • documentenstudie: we vragen enkel bestaande en functionele documenten. Vanaf februari vind je hier de lijsten met de ’te bezorgen informatie’ per onderwijsniveau.
  • observaties: we wonen lessen bij van de geselecteerde leergebieden of vakken en kunnen ook andere lessen bijwonen
  • gesprekken: het OK biedt  een gemeenschappelijke taal om met elkaar in gesprek te gaan. We gebruiken die gemeenschappelijke taal om met het schoolteam een ontwikkelingsgerichte dialoog te voeren. Deze dialoog bestaat uit vier componenten: waarnemen, inleven, aanreiken en beoordelen. Meer informatie vind je in het ABC van Inspectie 2.0.