Hoe beoordelen we?

Voor elk onderzoek bestaat er een bundel ontwikkelingsschalen. Door met ontwikkelingsschalen te werken, willen we het schoolteam stimuleren om de eigen kwaliteit te (blijven) ontwikkelen. De ontwikkelingsschalen zijn geen kopie van het OK, maar ze zijn er wel op gebaseerd.

De ontwikkelingsschalen bestaan telkens uit vier niveaus:

  1. beneden de verwachting: er zijn meerdere essentiële elementen die voor verbetering vatbaar zijn.
  2. benadert de verwachting: er zijn naaststerke punten ook nog meerdere punten ter verbetering. Daardoor voldoet het geheel nog niet aan de verwachting.
  3. volgens de verwachting: er zijn veel sterke punten en geen belangrijke punten of gebieden ter verbetering. Het geheel voldoet aan de verwachting.
  4. overstijgt de verwachting: vele sterke punten, met inbegrip van significante goede praktijkvoorbeelden.

Het niveau 'volgens de verwachting' bevat de kwaliteitsverwachtingen uit het OK. Dit niveau betekent dus voluit: 'volgens de verwachting van het referentiekader voor onderwijskwaliteit'. Het niveau 'overstijgt de verwachting' bevat dezelfde kwaliteitsverwachtingen, maar op dat niveau verwacht de onderwijsinspectie ook dat het een goed praktijkvoorbeeld is.

De criteria voor een goed praktijkvoorbeeld zijn:

  • De praktijk overstijgt het gangbare.
  • De praktijk heeft een positieve impact op de resultaten en effecten bij de leerlingen.
  • De praktijk is ingebed in de werking van de instelling.
  • De praktijk is onderbouwd vanuit evaluaties of instellingsspecifieke noden of is gebaseerd op vernieuwde inzichten op het vlak van onderwijskwaliteit.
  • De praktijk kan (na vertaalslag naar een andere context) andere scholen inspireren.

Vanaf februari 2018 vind je per onderwijsniveau de verschillende ontwikkelingsschalen hier terug.