CLB

Wat is de rol van het CLB tijdens een doorlichting van een school in het basisonderwijs en secundair onderwijs?

Wanneer het kwaliteitsgebied ‘leerlingenbegeleiding’ in de doorlichtingsfocus staat, spreekt het doorlichtingsteam ook met een vertegenwoordiger van het CLB waarmee de school samenwerkt. De teamcoördinator bekijkt met de directeur wanneer tijdens de doorlichting dit gesprek kan plaatsvinden.

Hoe zal de doorlichting van een CLB gebeuren in Inspectie 2.0?

Het referentiekader voor CLB-kwaliteit werd op het einde van het schooljaar 2016-2017 voorlopig afgewerkt. Het kader wordt nog aangepast op basis van het decreet leerlingengegeleiding. Op dit moment (januari 2018) is de onderwijsinspectie bezig met het ontwikkelen en uitproberen van het toezichtskader voor CLB-kwaliteit. Van zodra alles op punt staat, vind je meer informatie op onze website.