CLIL-rapport

  • 10 februari 2017

Sedert Onderwijsdecreet XXIII van 19 juli 2013 kunnen Vlaamse secundaire scholen en centra voor deeltijds onderwijs met CLIL van start gaan.

Drieëntwintig scholen maakten van bij de start van het schooljaar 2014-2015 gebruik van die mogelijkheid. Het onderzoek van de onderwijsinspectie beperkt zich tot deze drieëntwintig scholen en richt zich op de implementatie van CLIL op de verschillende niveaus: het macro- of beleidsniveau, het mesoniveau met onder meer de pedagogische begeleidingsdiensten en het hoger onderwijs en op het microniveau, met name de school en de klas.

Het onderzoek vond plaats in de loop van het eerste trimester van 2016-2017. Lees hier meer.

Veel leesplezier!

Beleidssamenvatting CLIL - 20170112 (111 kB)

CLIL-RAPPORT zonder bijlagen - 20170112 (889 kB)

CLIL-RAPPORT met bijlagen - 20170112 (1.32 MB)